Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tổng Hợp 1000 Câu Trả Lời Hoa Đăng VLTK

  • Trang chủ
  • > Tổng Hợp 1000 Câu Trả Lời Hoa Đăng VLTK

Dưới đây là tổng hợp các câu trả lời Hoa Đăng.

Hướng dẫn:
- Nhấn Ctrl + F . Sẽ hiện ra khung tìm kiếm. Các bạn nhập câu hỏi vào và nhấn Enter (Chỉ cần nhập 1 vài chữ ở đầu câu là được, không cần nhập hết, không cần gõ có dấu).
- Đáp án "Đúng" là câu trả lời xếp vị trí đầu trong các câu trả lời trong danh sách này.
VD:
Võ lâm truyền kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào?    21-01-2008    18-01-2008    15-02-2008    19-02-2008
Thì đáp án đầu tiên: 21-01-2008. Là đáp án chính xác.


1 ***** Võ lâm truyền kỳ ra mắt hệ thống bang hội thời gian nào?    21-01-2008    18-01-2008    15-02-2008    19-02-2008
2 ***** Mật Tịch nào giúp ta tăng điểm tiềm năng?    Tẩy Tủy Kinh    Võ Lâm Mật Tịch    Bàn Nhược Tâm Kinh    Thiết La Hán
3 ***** Tử Thủy Tinh có chức năng gì?    Nâng Cấp Trang Bị    Ma Thuật Trang Bị    Đổi Hệ Trang Bị    Không Có Chức Năng Gì
4 ***** Ngựa Hoa Lư[Cấp 9] được bán ở thành nào?    Dương Châu    Phượng Tường     Thành Đô    Tương Dương
5 ***** Khi rút 10 điểm phúc duyên ở thần bí thương nhân ta mất mấy điểm?    12    8    10    15
6 ***** Ngựa nào sau đây có "Tốc độ di chuyễn 40%"?    Ngọc Hoa Thông    Bạch Mã    Ô Chùy    Liệt Bạch Mã
7 ***** Sau khi online mấy giờ thì người chơi mới nhận được điểm phúc duyên?    2 giờ    1 giờ    4 giờ    3 giờ
8 ***** Một ngày có thể đánh mấy trận Tống-Kim?    7    6    5    8
9 ***** Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ?    12    16    9    13
10 ***** Sinh nhật võ lâm vào ngày, tháng nào?    15-6    24-12    14-6    15-7
11 ***** Có bao nhiêu trường phái chuyên về kiếm trong võ lâm?    3    2    1    4
12 ***** Nhiệm vụ Boss Sát thủ "Liên Hình Thái" nằm ở map nào?    Trường Bạch Nam    Trường Bạch Bắc     Khỏa Lang Động    Tiến Cúc Động
13 ***** Muốn hợp thành sát thủ giản tốn bao nhiêu sát thủ lệnh?    5    4    7    9
14 ***** Trong phiên bản Phong Hỏa Liên Thành, 1 ngày bạn có thể đi mấy lần "thử luyện sát thủ"?    2    5    3    4
15 ***** Từ Đại Lý bạn có thể đi vào nơi tín sứ nào?    Cả 3 nơi    Phong Kì    Mở Bảo Rương    Sơn Thần Miếu
16 ***** Tam Hoa Tán có tác dụng gì?    giải độc    tăng nội lực    tăng thể lực    tăng sinh lực
17 ***** Thừa Tiên Mật có tác dụng gì?    tăng sinh lực và nội lực    tăng nội lực    tăng thể lực    tăng sinh lực
18 ***** Có bao nhiêu loại dược hoàn PK?    10    8    6    3
19 ***** Long Môn Trấn lưu rương ở thành nào?    Biện Kinh    Đại lý    Tương Dương    Thành Đô
20 ***** Đi xa phu từ Vĩnh Lạc Trấn lên Phượng Tường tốn nhiêu lượng?    100    300    200    500
21 ***** Người chơi trên đẳng cấp 25 nhận sư phụ thì được goi là?    trực hệ đệ tử    phổ thông đệ tử    Đích truyền đệ tử    Tất cả câu trả lời trên đều sai
22 ***** Quỷ Đầu Đao là vũ khí cấp mấy?    3    2    1    4
23 ***** Vương Thiết Tượng là thợ rèn thành nào?    Biện Kinh    Lâm An    Tương Dương    Đại Lý
24 ***** Muốn đổi Tín Sứ Lệnh Bài Bạc Tốn nhiêu điểm tín sứ?    450    350    400    300
25 ***** Quế Hoa Tửu có hiệu lực trong bao lâu?    1800s    1200s    3600s    2400s
26 ***** Trận Tống Kim thứ tư trong ngày bắt đầu lúc mấy giờ?    17h30    11h30    16h30    14h30
27 ***** Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu thôn trấn?    10    8    9    7
28 ***** Sinh nhật võ lâm truyền kỳ vào tháng mấy?    6    5    7    8
29 ***** Võ lâm truyền kỳ có tổng cộng bao nhiêu Dã Tẩu?    15    16    10    20
30 ***** Bạn cần gặp ai để kết bái kim lan?    Tĩnh đốc thiền sư    Võ lâm truyền nhân    Nguyệt lão    Từ Vân pháp sư
31 ***** Thiếu Lâm Tự tọa lạc ở ngọn núi nào?    Thiếu thất    Tung sơn    Thái sơn    Thiên sơn
32 ***** Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 1?    PhúHộ (Thiên Sơn)    TiếuNgạo (Cửu Giang)    TrgGiang (TrườngGiang)    HồngHưng (Kim Sơn)
33 ***** Bang hội nào đoạt hạng 4 ở giải THDNB lần 2?    PhúHộ (Thiên Sơn)    MaGiáo (ChâuGiang)    *** (Khánh Sơn)    TrgGiang (TrườngGiang)
34 ***** Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 1?    HồngHưng (Kim Sơn)    TiềuNgạo (Cửu Giang)    TrgGiang (TrườngGiang)    PhúHộ (Thiên Sơn)
35 ***** Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 2?    *** (Khánh Sơn)    MaGiáo (ChâuGiang)    PhúHộ (Thiên Sơn)    TrgGiang (TrườngGiang)
36 ***** Trong võ lâm truyền kỳ bang hội nào được lập ra đầu tiên?    Phá Thiên (Tung Sơn)    Việt kiếm (Thái Sơn)    Đông Đô (Hoa Sơn)    Tiêu Diêu (Kim Sơn)
37 ***** Võ lâm truyền kỳ có tối đa bao nhiêu kênh tán gẫu ?    8    6    4    10
38 ***** Bang hội nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 1?    TrgGiang-TrườngGiang    TiềuNgạo-Cửu Giang    HồngHưng-Kim Sơn    PhúHộ-Thiên Sơn
39 ***** Bang hội nào đoạt hạng 2 ở giải THDNB lần 2?    TamHoàng-Hành Sơn    MaGiáo-ChâuGiang    ***-Khánh Sơn    TrgGiang-TrườngGiang
40 ***** Điểm danh vọng có bao nhiêu đẳng cấp?    8    6    4    10
41 ***** Võ lâm truyền kỳ có bao nhiêu NPC Long Ngũ?    8    7    9    10
42 ***** Võ lâm truyền kỳ hiện tại có bao nhiêu phương thức liên đấu?    6    5    4    7
43 ***** Tăng một điểm sinh khí của hệ Kim được bao nhiêu sinh lực?    8    5    7    3
44 ***** Tăng một điểm sinh khí của hệ Mộc được bao nhiêu sinh lực?    5    3    7    8
45 ***** Tăng một điểm sinh khí của hệ Hỏa được bao nhiêu sinh lực?    7    5    3    8
46 ***** Tăng một điểm sinh khí của hệ thủy được bao nhiêu sinh lực?    6    3    7    8
47 ***** Tăng một điểm sinh khí của hệ thổ được bao nhiêu sinh lực?    3    5    7    8
48 ***** Ăn Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ được khoảng bao nhiêu điểm kinh nghiệm?    1,4 tỷ-1,5 tỷ    1,3 tỷ-1,4 tỷ    1,2 tỷ-1,3 tỷ    1,5 tỷ-1,6 tỷ
49 ***** Để có được 2 cặp sư đồ thì 4 người cần ít nhất bao nhiêu Sư Đồ Thiếp?    1    3    2    4
50 ***** Tổng số boss tiểu HK cộng với tổng số môn phái toàn nữ giới bằng bao nhiêu?    5    9    7    11
51 ***** Nhân vật chưa từng gặp Phạn Tăng, cần bao nhiêu viên THBT và Thủy Tinh để lên đảo tẩy tủy?    Tất cả câu trả lời trên đều sai    6    3    9
52 ***** Có bao nhiêu phái có thể cầm đao?    10    8    6    4
53 ***** Phiên bản Sơn Hà Xã Tắc ra mắt trong thời gian nào?    30-3-2006    26-3-2006    2-4-2006    26-3-2008
54 ***** Có bao nhiêu phái bắt buộc phải xuống ngựa mới xài được chiêu 90?    5    4    9    10
55 ***** Những vật phẩm nào sau đây không sử dụng được trên Mạc Bắc Thảo Nguyên?    Tâm Tâm Tương ánh Phù    Tống Kim Chiêu Thư    Sư Đồ Thiếp    Bạch Câu Hoàn
56 ***** Kiến Tính Phong Sơn động lưu rương ở đâu để trở lại địa điểm cũ được?    Tất cả câu trả lời trên đều sai    Biện Kinh    Phượng Tường    Thành Đô
57 ***** Từ Tương Dương đi xa phu qua Biện Kinh, rồi tiếp tục đi xa phu qua Lâm An tốn bao nhiêu?    700 lượng    800 lượng    900 lượng    1000 lượng
58 ***** Món nào được yêu cầu trong nhiệm vụ giao khoáng?    Lượng Ngân Khoáng    Mật Ngân Khoáng    Huyền Thiết Khoáng    Chu Sa Khoáng
59 ***** Đường Nghê Giáp bán shop được bao nhiêu lượng?    6250 lượng    6500 lượng     6750 lượng    7000 lượng
60 ***** Phái nào phải đi thuyền mới qua được?    Thiên Vương Bang    Nga My    Đường Môn    Cái Bang
61 ***** Hỏa Đường đường chủ của Thiên Nhẫn Giáo là ai?    Ngột Ngạo    Hoang Nhan Tuyết Y    Gia Luật Tị Ly    Đoan Mộc Duệ
62 ***** NPC của phái nào có đứa con bị thất lạc trên Võ Đang?    Ngũ Độc    Côn Luân    Thúy Yên    Võ Đang
63 ***** Ai là người mà thập đại môn phái đều kính phục?    Độc Hồ Kiếm    Từ Nhân Phương Trượng    Thanh Hiểu Sư Thái    Yên Hiểu Trái
64 ***** Ai là người ngông cuồng nhất?    Tuyền Cơ Tử    Đường Cừu    Dương Anh    Hoàng Nhan Hùng Liệt
65 ***** 2 nhân vật lần đầu tiên kết hôn sẽ nhận được?    Nhẫn    Dây chuyền    Ngọc bội    áo
66 ***** Mang 1 bộ Thiên Hoàng không max được bao nhiêu may mắn?    Tất cả câu trả lời trên đều sai    36    27    45
67 ***** PK9 ra tù tốn bao nhiêu lượng?    81 vạn    54 vạn    9 vạn    18 vạn
68 ***** Những nơi nào sau đây bán các loại vật phẩm mà tất cả đều sử dụng được trên Vi Sơn Đảo?    Hiệu thuốc    Thợ Rèn    Tiệm tạp hóa    Không ở nơi nào cả
69 ***** Từ 15h đến hết ngày có bao nhiêu trận Tống Kim?    5    6    7    4
70 ***** Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong khoảng cấp bao nhiêu sẽ được phần thưởng Kim Phong Trạc Liên Quang?    20-30    40-50    30-40    50-60
71 ***** Trong Tống Kim, nhân vật khi chết có bị mất tiền và điểm kinh nghiệm hay không?    Không    Có       
72 ***** Để đi Phong Lăng Độ người chơi cần những vật phẩm gì?    Lệnh bài Phong Lăng Độ    300 tấm Mật Đồ Thần Bí    Tất cả câu trả lời đều sai    100 vạn lượng
73 ***** Để đi Vi Sơn Đảo nhân vật cần những vật phẩm gì?    Tất cả câu trả lời trên đều sai    500 tấm Mật Đồ Thần Bí    Lệnh Bài Phong Lăng Độ    200 vạn lượng
74 ***** Có bao nhiêu thành bán ngựa Túc Sương?    2    1    3    4
75 ***** Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Hiệu úy bạn sẽ được tặng những gì?    Sinh lực tăng 20%    Sinh lực tăng 10%    Sinh lực tăng 30%    Sinh lực tăng 40%
76 ***** Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Thống Lĩnh bạn sẽ được tặng những gì?    Tất cả đều đúng    Sinh lực tăng 30%    Phòng thủ 5%   
77 ***** Trong Tống Kim, khi bạn được phong là Phó Tướng bạn sẽ được tặng những gì?    Tất cả đều đúng    Phòng thủ tăng 10%    Sinh lực tăng 40%   
78 ***** Kết thúc một trận Tống Kim bên thắng được bao nhiêu điểm thưởng?    1200 điểm và 3 điểm danh vọng    1200 điểm    600 điểm   
79 ***** Kết thúc một trận Tống Kim bên thua được bao nhiêu điểm thưởng?    600 điểm    1000 điểm    1200 điểm và 3 điểm danh vọng    600 điểm và 3 điểm danh vọng
80 ***** Phái nào có tốc độ đánh nhanh nhất?    Đường Môn    Thúy Yên    Thiên Vương     Võ Đang
81 ***** Phái nào có tốc độ đánh chậm nhất?    Thiên Vương     Thúy Yên    Đường Môn    Võ Đang
82 ***** Trong một ngày nhân vật có thể làm tối đa bao nhiêu nhiệm vụ Dã Tẩu?    40    50    60    70
83 ***** Dã Tẩu có tối đa bao nhiêu nhiệm vụ?    8000    7000    6000    9000
84 ***** Chủ Tiền Trang ở các thành thị bán vật phẩm gì (trừ Lâm An)?    Bao lì xì    Phi Phong    áo Mừng Tuổi    áo Mới
85 ***** Chủ Dược Điếm tại các thành thị bán bao nhiêu loại thuốc?    17    16    15    18
86 ***** Có bao nhiêu thành dùng để ngồi tù giảm PK?    2    1    3    4
87 ***** Một bộ Kim Phong gồm bao nhiêu món?    9    8    10    7
88 ***** Để đi Đảo Tẩy Tủy nhân vật cần những vật phẩm gì?    Tất cả đều đúng    6 Tinh Hồng Bảo Thạch    3 Thủy Tinh và 6 Tinh Hồng Bảo Thạch    3 Thủy Tinh
89 ***** Có bao nhiêu NPC Thần Bí Thương Nhân tại Thất đại thành thị?    3    2    1    4
90 ***** Chức năng NPC Công Bình Tử dùng để làm gì?    Lôi Đài    Vượt ải     Tín sứ    Liên đấu
91 ***** Có thể đổi điểm tích lũy liên đấu lấy vật phẩm tại NPC nào?    Sứ giả liên đấu (Nam)    Võ Lâm Truyền Nhân    Sứ giả liên đấu (Nữ)    Nhiếp Thí Trần
92 ***** Có mấy môn phái không có tốc độ xuất chiêu trong trấn phái?     4    3    5    6
93 ***** Người bán chiến mã ở Nam Nhạc trấn tên là?    Thẩm Câu    Xa Phu    Thương nhân thần bí    Sứ giả võ lâm
94 ***** Huyền Giác Đại sư khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Tất cả đều đúng    Thủy tinh    Tinh hồng bảo thạch    Phục ma Tử Kim côn
95 ***** Hà Linh Phiêu khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Vô Ma tẩy tượng ngọc khấu    Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu    Vô Gian ỷ thiên kiếm    Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
96 ***** Liễu Thanh Thanh khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Tất cả đều đúng    Tẩy tủy kinh    Tử Thủy Tinh    Võ Lâm Mật tịch
97 ***** Đoạn Mộc Duệ khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Ma Sát Quỉ cốc u minh thương    Cập phong chân vũ kiếm    Sương Tinh thiên niên hàn thiết    Tứ không giáng ma giới đao
98 ***** Thanh Tuyệt Sư Thái khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Tất cả đều đúng    Vô Trần Thanh Tâm hướng thiện châu    Nga My mật tịch    Vô Gian ỷ thiên kiếm
99 ***** Diệu Như là môn đệ của phái nào?    Nga My    Thúy Yên    Võ Đang    Đường Môn
100 ***** Đạo Thanh Chân Nhân khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Cập phong tam thanh phù    Cập phong chân vũ kiếm    Vô Gian ỷ thiên kiếm    Tất cả đều đúng
101 ***** Trương Tông Chính là môn đệ của?    Võ Đang    Nga My    thiếu lâm    Thiên vương bang
102 ***** Gia Luật Tị Ly khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Ma hoàng án xuất hổ hạng khuyên    Ma Sát Quỉ cốc u minh thương    Cập phong tam thanh phù    Vô gian tẩy tượng ngọc khấu
103 ***** Yên Hiểu Trái  khi bị đánh bại có thể rơi ra vật phẩm?    Tê hoàng phụng nghi đao    Tê hoàng băng tung hộ uyển    Nhu tình cân quốc nghê thường    Bích hải uyên ương liên hoàn đao
104 ***** Chưởng môn Nga My là?    Thanh Tuyệt sư thái    Chung Linh Tú    Hà Linh Phiêu    Diệu Như
105 ***** Chưởng môn Võ Đang là?    Đạo Nhất chân nhân    Đạo Thanh chân nhân    Thanh Hư chân nhân    Thanh Vân đạo trưởng
106 ***** Môn chủ Đường môn là?    Đường cừu    Đường Hỏa    Đường Bất nhiễm    Đường Vân
107 ***** Bang chủ Thiên vương bang là?    Dương Anh    Vương Tá    Gia Luật Tị Ly    Hà Linh Phiêu
108 ***** Chưởng môn Côn Lôn là?    Tuyền Cơ Tử    Đạo Thanh Chân Nhân    Thiên Cơ Tử    Thanh Linh Tử
109 ***** Giáo chủ Ngũ độc là?    Hắc Diện Lang Quân    Độc Thích    Đôc Diện Lang Quân    Tang Chu
110 ***** Phương trượng Thiếu Lâm?    Huyền Từ Đại sư    Huyền Giác đại sư    Từ Vân Pháp Sư    Từ Vân Đại Sư
111 ***** Chưởng môn Thúy Yên là?    Doãn Hàm Yên    Hoàn Nhan Tuyết Y    Yên Hiểu Trái    Hà Linh Phiêu
112 ***** Bang chủ Cái bang là?    Hà Nhân Ngã    Cửu Chỉ Thần Cái    Hồng Thông    Mạnh Thương Lương
113 ***** Giáo chủ Thiên nhẫn là?    Hoàng Nhan Hồng Liệt    Hoàng Nhan Tuyết Y    Hoàng Nhan Khang    Hoàng Nhan A Cốt Đả
114 ***** Gián điệp Kim quốc ở Tương Dương là?    Lưu Uẩn cổ    Bạch Công Tử    Ngô Lão thái    Kim Quốc võ sĩ
115 ***** Máy chủ nào đoạt hạng 1 ở giải THDNB lần 5    ChâuGiang    TrườngGiang    Thiên Sơn    Cửu Giang
116 ***** Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Tụ Chiêu?    50000    40000    60000    500000
117 ***** Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Mục Túc Tương Vong?    70000    60000    50000    80000
118 ***** Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Kiếm Qua Tây Phương?    70000    50000    60000    40000
119 ***** Dùng bao nhiêu điểm tích lũy trong nhiệm vụ tín sứ để đổi lấy Hồng ảnh Trầm Viên Vãn Túy?    100000    10000    1000000    1000
120 ***** Trong tín sứ, khi bạn có danh hiệu là Tín Sứ-Mộc thì thì bạn có thể mua được Tín Sứ lệnh bài nào?    Tín sứ lệnh bài - Mộc    Tín sứ lệnh bài - Đồng    Tín sứ lệnh bài - Bạc    Tín sứ lệnh bài - Vàng
121 ***** Mỗi tín sứ yêu bài được sự dụng bao nhiêu lần?    5    3    4    2
122 ***** Ngự Tứ tín sứ lệnh bài Vàng khi sử dụng phục hồi bao nhiêu điểm âm trong phần kháng ngũ hành?    30    20    10    40
123 ***** Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Mộc tạo ra hệ gì ?    Hỏa    Thủy     Kim    Thổ
124 ***** Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Hỏa tạo ra hệ gì ?    Thổ    Thủy     Mộc    Kim
125 ***** Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thổ tạo ra hệ gì ?    Kim    Thủy     Hỏa    Mộc
126 ***** Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Kim tạo ra hệ gì ?    Thủy     Mộc    Hỏa    Thổ
127 ***** Trong hệ thống ngũ hành tương sinh, thì hệ Thủy tạo ra hệ gì ?    Mộc    Kim    Hỏa    Thổ
128 ***** Trong phần trang bị, thì trang bị vũ khí có thể kích được trang bị nào trên người ?    Giày - nhẫn trên     Nhẫn dưới - thắt lưng     Dây chuyền - trang phục    Ngọc bội - bao tay
129 ***** Trong phần trang bị, thì nhẫn dưới được trang bị nào kích thuộc tính ẩn?    Ngọc bội - bao tay    Giày - nhẫn trên     Trang phục - dây chuyền    Mũ - vũ khí
130 ***** Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nam?    Thủy    Mộc    Hỏa    Kim
131 ***** Trong hệ thống ngũ hành, thì hệ nào không có nhân vật Nữ?    Không có hệ nào    Kim     Hỏa    Thổ
132 ***** Bạn cấp từ 90-120, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh?    Biện Kinh    Tương Dương     Thành Đô    Lâm An
133 ***** Bạn từ cấp 120 trở lên, muốn tham gia thi liên đấu thì phải tới NPC Sứ Giả Liên Đấu thành nào để báo danh?    Thành Đô    Biện Kinh    Lâm An    Đại Lý
134 ***** Ngồi tù bao lâu thì sẽ giảm được 1 PK?    2h    1h    30'    4h
135 ***** Theo giới hạn 5 giờ chơI trong võ lâm, thì 3 giờ đầu tiên người chơi được hưởng bao nhiêu % điểm kinh nghiệm khi đánh quái?    100%    50%    150%    200%
136 ***** Theo cách gọi của nhiều người thì "cụ đồ Chiểu" được hiểu là ai?     Nguyễn Đình Chiểu    Lê Văn Chiểu    Trần Đình Chiểu    Nguyễn Văn Chiểu
137 ***** Con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm nào?    1969    1968    1970    1971
138 ***** Khổng Tử, người thầy của mọi thời đại sống vào thế kỷ nào trước công nguyên?    6    5    4    7
139 ***** Nước ta có bao nhiêu dân tộc?    54    52    50    56
140 ***** Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm nào?    1945    1941    1943    1939
141 ***** Có bao nhiêu nước tham gia thành lập Liên Hiệp Quốc?    51    55    59    63
142 ***** Điện thoại được phát minh vào năm nào?    1876    1886    1900    1976
143 ***** Pasteur phát minh ra vắc xin ngừa bệnh dại vào năm nào?    1888    1878    1898    1908
144 ***** Họ đầu tiên ở nước ta là gì?    Hồng Bàng    Triệu    Ngô     Dương
145 ***** Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu diễn ra vào năm nào?    1919    1924    1929    1934
146 ***** Vua Quang Trung băng hà vào năm nào?    1799    1793    1805    1811
147 ***** Ai là người dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010?    Lý Thái Tổ    Lê Thái Tổ    Lý Nam Đế    Lý Thường Kiệt
148 ***** Kỳ quan nào không nằm trong 7 kỳ quan Thế Giới cổ đại?    Vạn Lý Trường Thành    Khu lăng mộ Giza    Hải đăng Alexandria    Tất cả câu trả lời trên đều sai
149 ***** Cân được phát minh đầu tiên bởi cư dân của nước nào?    Ai cập    Trung Quốc    ấn độ    Việt cổ
150 ***** Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào?    Nhà Lý    Nhà Trần    Nhà Ngô    Nhà Nguyễn
151 ***** Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc năm nào?    1977    1970    1963    1984
152 ***** Đất nước nào là quê hương của ông già Noel?    Phần Lan    Thụy Điển    Mỹ    Anh
153 ***** Thủ đô nước nào lâu đời nhất Đông Nam á?    Hà Nội - Việt Nam    Bangkok - Thái Lan    Viên Chăn - Lào    Phnom Penh - Campuchia
154 ***** Huấn luyện viên Alex Feguson của Mu có tước hiệu gì?    Hiệp sĩ    Bá tước    Tướng quân    Đại tướng
155 ***** Việt Nam vô địch AFF cup năm nào?    2008    2005    1998    2009
156 ***** Biểu tượng Nữ thần tự do là của nước nào?    Mỹ    Pháp    Anh     Nhật
157 ***** Nước nào có hình chiếc ủng?    Italia    Pháp    Chi Lê    Trung Quốc
158 ***** Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam?    Ngày 3 tháng 2    Ngày 30 tháng 4    Ngày 2 tháng 9    Ngày 8 tháng 3
159 ***** Đơn vị tiền tệ của Italia?    Euro    Rúp    Yên    Tệ
160 ***** Đỉnh núi nào cao nhất thế giới?    Everest    Phanxiphang    Makalu    K2
161 ***** Sao Kim Venus tượng trưng cho vị thần nào?    Tình yêu    Chiến tranh    Hòa bình    Biển cả
162 ***** Ngôi sao 5 cánh trên quốc kì các quốc gia tượng trưng cho cái gì ?    5 châu lục    5 quốc gia    5 hành tinh    5 ngôi sao
163 ***** Hình tròn màu đỏ trên lá cờ của Nhật Bản tượng trưng cho cái gì?    Mặt trời    Mặt trăng    Trái đất    Sao hỏa
164 ***** Rừng nào có biên giới tự nhiên trải dài đến 9 quốc gia?    Amazon    Cúc phương    Fontainebleau    Đray Sáp
165 ***** Loài cây nào biểu tượng cho sức mạnh của Châu Phi?    Bao báp    Lim    Thông    Xương rồng
166 ***** Con sông nào lớn nhất Châu á?    Mê Kông    Gange    Sông Hồng    Dương tử
167 ***** Đội tuyển bóng đá nam Brazil vô địch thế giới mấy lần?    5    4    3    6
168 ***** Nước Mỹ có bao nhiêu bang?    50    49    48    51
169 ***** DTH là dịch vụ gì?    Truyền hình số vệ tinh     Truyền hình số    Truyền hình mạng    Truyền hình cáp
170 ***** Âm thanh không truyền đi được trong môi trường nào?    Chân không    Chất lỏng    Chất khí    Chất rắn
171 ***** Người ta thường nói ngang như...?    Cua    Ngỗng    Ghẹ    Heo
172 ***** Điền vào câu sau: "Lơ ngơ như ... đội nón" ?    Bò    Gà    Khỉ    Mèo
173 ***** ở bắc cực có bao nhiu loài chim cánh cụt?    0    1    2    3
174 ***** Dụng cụ đo thân nhiệt là gì?    Nhiệt kế    Ampe Kế    áp kế    Vôn kế
175 ***** Tỉnh nào sau đây ở miền bắc nước ta?    Hải Dương    Bình Dương     Binh Thuận    Bình Định
176 ***** Báo nào chuyên về công nghệ thông tin?    Echip    Tuổi trẻ    Hoa học trò    Mực tím
177 ***** "Dictionary" trong tiếng Anh nghĩa là gì?    Từ điển    Quyển nhật kí    Kí tự    Tập giấy trắng
178 ***** Quốc gia nào có liên hoan film Cannes?    Pháp    Đức    ý    Mĩ
179 ***** Website đổi mật khẩu của VNG là gì?    id.zing.vn    zing.vn    pay.zing.vn    me.zing.vn
180 ***** Môn thể thao nào mà 6 game sẽ kết thúc 1 set?    Tennis    Baseball    Soccer    Basketball
181 ***** Quốc gia nào đông dân nhất thế giới?    Trung Quốc    ấn Độ    Mĩ     Nga
182 ***** Quốc gia nào tặng nước Mĩ tượng "Nữ thần tự do"?    Pháp    Anh    ý    Canada
183 ***** Một bộ cờ vua có bao nhiu loại quân?    6    5    4    7
184 ***** Vào mùa nào thì trái đất gần mặt trời nhất?    Hạ    Xuân    Thu    Đông
185 ***** Cái gì lớn nhất dưới đây?    Lục Địa    Đảo    Châu Lục    Vịnh
186 ***** Vòng chung kết WorldCup 1994 quốc gia nào đạt hạng ba ?    Thụy Điển    Đức    Tây Ban Nha    Hà Lan
187 ***** Sea Game 25 sẽ tổ chức ở quốc gia nào ?    Lào    Inđônêsia    Thái Lan    Malaysia
188 ***** Kết thúc Sea Game 24 đoàn Việt Nam đạt bao nhiêu HCV?    64    62    63    61
189 ***** Thế vận hội Olympic 2012 diễn ra tại quốc gia nào?    Anh    Pháp    Đức    Tây Ban Nha
190 ***** Trần Hiếu Ngân là VĐV môn thể thao nào?    Taekwondo    Karate    Judo    Bóng bàn
191 ***** Nguyễn Tiến Minh là VĐV môn thể thao nào?    Cầu lông    Bóng bàn    Bida    Bóng đá
192 ***** Vòng chung kết Euro 2004 đội nào đạt danh hiệu vô địch?    Hy Lạp    Bồ Đào Nha    ý    Tây Ban Nha
193 ***** Lê Công Vinh đạt bao nhiêu danh hiệu Quả Bóng Vàng VN?    3    2    4    5
194 ***** Vòng chung kết Euro 2008 đội nào đạt danh hiệu vô địch?    Tây Ban Nha    Bồ Đào Nha    ý    Hy Lạp
195 ***** CLB bóng đá nào đạt danh hiệu vô địch cup C1 Châu Âu nhiều nhất?    Real Madrid    Liverpool    AC Milan    Bayer Munich
196 ***** Cầu Mỹ Thuận được bắc qua con sông nào của Việt Nam?    Sông Tiền    Sông Hậu    Sông Đà    Sông Hương
197 ***** Đội tuyển bóng đá nam Thái Lan bao nhiêu lần vô địch các kỳ Sea Game?    8    7    9    10
198 ***** Thủ đô Canađa tên gì?    Ottawa    Toronto    Habana    Madrid
199 ***** Ai đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2009?    Dương Hồng Sơn    Vũ Như Thành    Lê Công Vinh    Phan Văn Tài Em
200 ***** Giếng nước lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu?    Ninh Bình    Hà Nội    Bình Dương    Hà Tây
201 ***** Tên của anh hùng Nguyễn Huệ lúc nhỏ là?    Hồ Thơm    Khắc Nhi    Tiểu Minh    Du Thiên
202 ***** Đời vua nào có chức Lạc Hầu?    Hùng Vương    An Dương Vương    Đinh Bộ Lĩnh    Lý Nam Đế
203 ***** Truyền thuyết về Tứ Bất Tử của Việt Nam gồm: Tản Viên (Sơn Tinh - Thủy Tinh), Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh. Người còn lại là ai?    Thánh Gióng    Trạng Vật    Sọ Dừa    Trạng Quỳnh
204 ***** Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của vị tướng quân nào ?    Đinh Bộ Lĩnh    Trần Lãm    Ngô Quyền    Dương Đình Nghệ
205 ***** Nhà Đinh đúc tiền lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt, đồng tiền đó mang tên gì ?    Thái Bình Hưng Bảo    Thiệu Phong Thông Bảo    Vĩnh Thịnh Thông Bảo    Thiên Phúc Trấn Bảo
206 ***** Bánh Khoái là đặc sản của miền nào?    Miền Bắc    Miền Trung    Cả ba miền    Miền Nam
207 ***** Giò Heo Giả Cầy thường được người miền nào ưa chuộng?    Miền Nam    Miền Trung    Miền Bắc    Cả ba miền
208 ***** Bún Suông, một món ăn đặc sắc có tôm giã nhuyễn, thịt cua có xuất xứ từ miền nào?    Miền Nam    Miền Bắc    Miền Trung    Cả ba miền
209 ***** Cà pháo, mắm tôm thường được người dân miền nào ưa chuộng?    Miền Bắc    Miền Trung    Miền Nam    Cả ba miền
210 ***** Trong các món ăn dân dã, Gỏi Sứa là món ăn "độc đáo" để thiết đãi bằng hữu của người dân nơi nào sau đây?    Tuy Hòa    Vũng Tàu    Mũi Né    Phan Thiết
211 *****  Ba Khía, một đặc sản của vùng Biển miền Nam, nổi tiếng nhất là ở đâu?    Rạch Gốc     Cần Thơ    Long An    Tiền Giang
212 ***** Chả Rươi có nguồn gốc xuất xứ từ miền nào?    Miền Bắc    Miền Trung    Miền Nam    Cả ba miền
213 ***** Bún Thang là đặc sản của nơi nào?    Hà Nội    Phan Thiết    Cần Thơ    Huế
214 ***** Cơm hến là đặc sản của nơi nào?    Huế    Quảng Ninh     Hải Phòng    Hà Nội
215 ***** Bún mực Vạn Ninh là đặc sản nơi nào?    Nha Trang    Hải Phòng    Huế    Hà Nội
216 ***** Món Mì Quảng là đặc sản của nơi nào?    Quảng Nam    Hà Nội    Quảng Ninh     Tuy Hòa
217 ***** Bánh tổ là một trong bốn loại bánh truyền thống của người dân nơi nào?    Quảng Nam    Tuy Hòa    Hà Nội    Quảng Ninh
218 ***** Bún Bò là đặc sản của miền nào?    Miền Trung    Miền Nam    Miền Bắc    Cả ba miền
219 ***** Chợ nổi là đặc trưng của nơi nào?    Miền Nam    Miền Trung    Miền Bắc    Cả ba miền
220 ***** Hàng năm nhằm vào tháng 3 khách thập phương về Nam Định để tham dự lễ hội nào?    Phủ Dầy    Đền Hùng    Nghinh Ông    Giỗ tổ
221 ***** ở Cao Bằng, hằng năm vào ngày 22 tháng 3 có lễ hội về Mẹ Trăng và mười hai nàng tiên - con của Mẹ Trăng. Đó là lễ hội gì?     Nàng Hai    Nghinh Ông    Đền Hùng    Giỗ tổ
222 ***** Hải Thượng Lãn Ông là tên hiệu của bậc danh nhân nào?    Lê Hữu Trác    Lê Quý Đôn    Lê Văn Hưu    Nguyễn Khuyến
223 ***** Họ em cùng với họ người, Tên em cùng loài ở chốn bùn sâu. Là vật gì?    Đinh ốc    Đinh    ốc    ốc đinh
224 ***** Bốn bên bốn bức tường cao, Lính đánh ào ào, tướng vẫn nằm yên. Là vật dụng gì?    Cái mùng    Cái chăn    Cái gối    Cái giường
225 ***** Mòn lưng kẻ xát người chà, Cánh đâu mà bảo ta bay lên trời? Là cái gì?    Cái bay    Cái xẻng    Cái cuốc    Cái búa
226 ***** Không tay không chân không mắt không mũi, Miệng ướt rần rần, bò đi lủi nhủi. Là con gì?    Con giun    Con mèo    Con chim    Con cá
227 ***** Vừa bằng hạt lạc, trong nạc ngoài xương. Là con gì?    Con ốc    Con mèo    Con cá    Con giun
228 ***** Năm ông cầm hai cây sào, Lùa đàn trâu trắng thẳng vào trong hang. Dùng để chỉ việc gì?    Ăn cơm    Uống nước    Ăn canh    Ăn chay
229 ***** Bằng một bước mà bước không qua. Là cái gì?    Cái bóng    Cái bảng    Cái bàn    Cái sải tay
230 ***** Con cua tám cẳng 2 càng, Bò qua bò lại hỏi bò mấy chân?    4 chân    2 chân    6 chân    8 chân
231 ***** Bắc thang lên hát phường chèo, Hỏi thang một nấc mà leo nỗi gì? Là chữ gì?    Chữ H    Chữ A    Chữ D    Chữ P
232 ***** Xây thành đắp luỹ trên non, Hái hoa nuốt nhuỵ nuôi con tháng ngày? Là con gì?    Con ong    Con bướm    Con gà    Con cuốc
233 ***** Mồm bò nhưng không phải mồm bò mà là mồm bò. Là con gì?    Con ốc sên    Con kiến    Con rùa    Con ngan
234 ***** Trong lễ hội đua thuyền truyền thống nước ta, loại thuyền nào thường được nhân dân sử dụng?    Thuyền rồng    Ghe ngo    Thuyền thúng    Ghe bầu
235 ***** Tục mừng nhà mới ở Việt Nam gọi là gì?    Tân gia    Tân niên gia    Tân kỳ    Tân quý
236 ***** ở các gia đình có cha mẹ già đến bảy tám mươi tuổi, nhà phúc lộc dồi dào, đông con cái, thì làm lễ mừng thọ cha mẹ. Lễ đó gọi là gì?    Thượng thọ    Mừng thọ    Đại thọ    Mừng tuổi
237 ***** Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. 2 câu thơ đó nói về ngày hội gì ở nước ta.?    Giỗ tổ Hùng Vương    Giỗ tổ    Giỗ tổ tiên    Giỗ ông bà
238 ***** Làng gốm Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng của nước ta thuộc huyện nào của Hà Nội?    Gia Lâm    Từ Liêm    Đông Anh    Thanh Trì
239 ***** Cơm lam là món ẩm thực đặc sắc của các dân tộc nơi nào ở nước ta?    Tây Bắc Bộ    Đông Bắc Bộ    Tây Nam Bộ    Đông Nam Bộ
240 ***** Nữ sinh Đồng Khánh xứ Huế nổi tiếng bởi tà áo dài thướt tha có màu sắc?    Tím    Hồng    Lam    Trắng
241 ***** Trong tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, hàng nút được kết tại đâu?    Bên phải từ cổ xuống eo    Bên trái từ cổ xuống eo    Sau lưng    Không cần cài nút
242 ***** Nhà sử học đầu tiên của Việt Nam là?    Lê Văn Hưu    Nguyễn Hiền    Phan Phu Tiên    Ngô Sĩ Liên
243 ***** Cuốn "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư" do ai soạn thảo?    Ngô Sĩ Liên    Phan Phu Tiên    Lê Văn Hưu    Phạm Công Trứ
244 ***** Thời nhà Trần, ai được phong tặng là "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên" ?    Mạc Đĩnh Chi    Nguyễn Trực    Nguyễn Đăng Đạo    Phùng Khắc Khoan
245 ***** Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?    Nguyễn Hiền    Lương Thế Vinh    Mạc Đĩnh Chi    Nguyễn Trực
246 ***** Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Lường ?    Lương Thế Vinh    Phùng Khắc Khoan    Nguyễn Hiền    Mạc Đỉnh Chi
247 ***** Ai được dân gian phong tặng danh hiệu Trạng Bùng ?    Phùng Khắc Khoan    Nguyễn Hiền    Lương Thế Vinh    Mạc Đỉnh Chi
248 ***** Ai lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa dành thắng lợi?    Lê Lợi    Trần Cảnh    Lê Hoàn    Trần Hưng Đạo
249 ***** Ai thảo áng văn bất hủ "Bình Ngô Đại Cáo"?    Nguyễn Trãi    Lê Văn Hưu    Trần Thánh Tông    Nguyễn Hiền
250 ***** Bạch Vân Cư Sĩ là tên hiệu của nhà thơ nào?    Nguyễn Bỉnh Khiêm    Nguyễn Trãi    Lê Thánh Tông    Nguyễn Du
251 ***** Lá cờ thêu 6 chữ vàng "Phá Cường Địch, Báo Hoàng Ân" gắn với tên tuổi của vị anh hùng thiếu niên nào?    Trần Quốc Toản    Nguyễn Trung Trực    Trần Quốc Tuấn    Mạc Đĩnh Chi
252 ***** Tiền giấy đầu tiên được sửu dụng gắn với triều đại của vị vua nào?    Hồ Quý Ly    Trần Thánh Tông    Lê Thánh Tông    Lê Lợi
253 ***** Vị tổ nghề in của nước ta là?    Lương Nhữ Học    Nguyễn Xí    Ngô Sĩ Liên    Nguyễn Chích
254 ***** Nhân vật kiệt xuất của thế kỷ XV được UNESCO phong là danh nhân văn hóa thế giới?    Nguyễn Trãi    Nguyễn Du    Hồ Xuân Hương    Nguyễn Đình Chiểu
255 ***** Thà rằng ăn nửa quả hồng, Còn hơn ăn cả chùm ...chát lè.    Sung    Sấu    Cóc    Xoài
256 ***** Nói chín thì nên làm mười, Nói mười làm ... kẻ cười người chê.    Chín    Tám    Một    Năm
257 ***** Thế gian chẳng ít thì nhiều, Không ... ai dễ đặt điều cho ai .    Dưng    Thì    Lẽ     Tư
258 ***** Tháng ... heo mây, Chuồn chuồn bay thì bão.    Bảy    chín    Mười    Tám
259 ***** Bao giờ cho đến tháng ... , Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn .    Ba    Năm    Hai    Tư
260 ***** ở đời muôn sự cửa trùng, Hơn nhau hai tiếng anh ... mà thôi.    Hùng    Kiệt     Tuấn    Tài
261 ***** Nước giữa dòng chê trong, chê đục, Vũng ...đầm hì hục khen ngon    Trâu    Voi    Chó     Nước
262 ***** Cái bống đi chợ cầu Canh, Cái tôm đi trước, củ ... đi sau. Con cua lật đật theo hầu, Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua.    Hành    Năng    Tỏi    Sắn
263 ***** Nực cười châu chấu đá ..., Tưởng rằng chấu nát, ai dè ... nghiêng.    Xe    Lon    Nhau    Voi
264 ***** Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, Thì anh mua gạch ... về xây.    Bát Tràng    Đồng Tâm    Vĩnh Long    Long An
265 ***** Rủ nhau xuống bể mò cua, Đem về nấu quả ... chua trên rừng.    Mơ    Chanh    ớt    Me
266 ***** Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái ... tầm xuân.    Nụ    Nhành    Lá    Nhuỵ
267 ***** Đường vô xứ ... quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.    Nghệ    Huế    Bắc    Nam
268 ***** ... ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.    Bầu    Vừng    Bí    Măng
269 ***** Khôn cho người bái, Dại cho người thương. Dở dở ... ..., Tổ cho người ghét.    ương ương    ung ung    thiu thiu    chi chi
270 ***** Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng:  ... xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?     Cau    Cây    Trầu    Lá
271 ***** Chim ... ăn trái nhãn lồng, Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.    Quyên    Chích choè    Sẽ    Sáo
272 ***** Vợ chồng là nghĩa tao khang, Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái ...     Rau    Măng    Thuốc    Hoa
273 ***** Lênh đênh một chiếc thuyền tình, Mười ... bến nước biết gửi mình vào đâu ?     Hai    Một    Lăm    Ba
274 ***** Con gì ở cạnh bờ ao? Chặt đuôi chặt đầu bay vút lên cao. Là con gì?    Con Cóc    Con Cá    Con Bướm    Con Chuồn chuồn
275 ***** Hai cô nằm nghỉ hai phòng, Ngày thì mở cửa ra trông, Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài. Là bộ phận nào trên cơ thể?    Đôi mắt    Mũi    Tai    Tay
276 ***** Trên hang đá, dưới hang đá, Giữa có con cá thờn bơn. Là bộ phận nào trên cơ thể?    Miệng    Mắt    Mũi    Tai
277 ***** Tròn tròn như là cái tô, Vục miệng vào hồ đầu ướt đuôi khô.Là cái gì?    Cái gáo dừa    Chiếc lá    Cây củi    Thanh tre
278 ***** Chân em đo đỏ, mình em vàng vàng, Khắp xóm cùng làng, ai cũng kính dâng? Là cây gì?    Cây nhang    Cây chổi    Cây tăm    Rau mồng tơi
279 ***** Một vũng nước vàng, con rắn bò ngang, cái đầu đỏ chót? Là cái gì?    Cây đèn dầu    Lò than    Que diêm    Cây nến
280 ***** Anh ngồi đâu, em cũng ngồi chầu, Anh yêu em, anh mớm quết trầu cho em. Là cái gì?    Cái cối - Cái chầy    Cái cối - Đôi đũa    Bát ăn cơm - Cái muỗng    Đôi đũa - Bát ăn cơm
281 ***** Ba chục cùng ở một lồng, Một chục có mồng, hai chục thì không. Là cái gì?    Một tháng 30 ngày    Một tháng 31 ngày    Một năm    Một tháng 28 ngày
282 ***** Hoa gì hẹn đến ngày sau, Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê? Là cặp hoa nào?    Hoa Mai - Hoa Mào gà    Hoa Đào - Hoa Cúc    Hoa Mai - Hoa Cúc    Hoa Súng - Hoa Sen
283 ***** Hoa gì nghe tiếng mà ghê, Hoa gì sắc trắng cận kề ơn trên. Là cặp hoa nào?    Hoa Súng - Hoa Huệ    Hoa Súng - Hoa Sen    Hoa Mai - Hoa Cúc    Hoa Súng - Hoa Lài
284 ***** Hoa gì thơm ngát về đêm, Hoa gì sống cạnh bùn phèn không dơ? Là cặp hoa nào?    Hoa Quỳnh - Hoa Sen    Hoa Quỳnh - Hoa Đào    Hoa Sen - Hoa Lài    Hoa Quỳnh - Hoa Cúc
285 ***** Hoa gì nhiều tuổi để thờ, Hoa gì báo hiệu đến giờ thu sang? Là cặp hoa nào?    Hoa Vạn thọ - Hoa Cúc    Hoa Cúc - Hoa Lài    Hoa Vạn Thọ - Hoa Mai    Hoa mai - Hoa Mào gà
286 ***** Hoa gì sớm nở tối tàn, Hoa gì được sánh vào hàng tôn vương? Là cặp hoa nào?    Hoa Phù Dung - Hoa Mẫu Đơn    Hoa Mẫu Đơn - Hoa Lài    Hoa Phù Dung - Hoa Cúc    Hoa Lài - Hoa Cúc
287 ***** Hoa gì e thẹn bên đường, Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi? Là cặp hoa nào?    Hoa Mắc Cỡ - Hoa Phượng    Hoa Phượng - Hoa Cúc    Hoa Mắc Cỡ - Hoa Súng    Hoa Mắc Cỡ - Hoa Mười Giờ
288 ***** Hoa gì theo ánh mặt trời, Hoa gì xinh đẹp đồng thời lắm gai? Là cặp hoa nào?    Hoa Hướng Dương - Hoa Hồng    Hoa Hướng Dương - Hoa Lài    Hoa Hồng - Hoa Sen    Hoa Hồng - Hoa Hướng Dương
289 ***** Hoa gì muôn dặm đường dài, Hoa gì thơm ngát sánh tài môi em? Là cặp hoa gì?    Hoa Thiên Lý - Hoa Hàm Tiếu    Hoa Hàm Tiếu - Hoa Hồng    Hoa Thiên Lý - Hoa Hồng    Hoa Thiên Lý - Hoa Quỳnh
290 ***** Không sơn mà đỏ, Không gõ mà kêu? Là cái gì trong tự nhiên?    Mặt trời - Tiếng Sấm    Mặt trăng - Mặt trời    Tiếng Sấm - Mặt trăng    Mặt trời - Mặt trăng
291 ***** Không cánh mà bay mới lạ đời, Khi thì vượt bể, lúc qua khơi? Là hiện tượng nào trong tự nhiên?    Gió    Mưa    Lũ    Bão
292 ***** Bán Kính Trái Đất bằng bao nhiêu?    6400 Km    4200 Km    5300 Km    7500 Km
293 ***** Nơi nào ở Việt Nam núi lửa từng hoạt động?    Gia Lai    Huế    Hà Nội    TPHCM
294 ***** Cái nào ngăn cản sự thoát hơi nước của lá cây?    Chất Cutin    Diệp lục    Gân la    Lỗ khí
295 ***** Trụ sở của Liên Hiệp Quốc đặt tại đâu?    Mỹ    Anh    Pháp    Nhật Bản
296 ***** Việt Nam & Mỹ chính thức lập lại quan hệ bình thường vào năm nào?    1995    1993    1994    1996
297 ***** Nhân vật nổi tiếng nào chưa từng đến Việt Nam?    Mohamet Ali    Jang Jong Gun    Triệu Vy    Thành Long
298 ***** 0 giờ là mấy giờ?    12 giờ tối    1 giờ sáng    1 giờ tối    12 giờ sáng
299 ***** Năm Nhuần có bao nhiêu ngày?    366    365    364    367
300 ***** Nước chiếm bao nhiêu diện tích Trái đất?    3 phần 4    2 phần 3    1 phần 2    2 phần 5
301 ***** Loài động vật nào lớn nhất trên trái đất?    Cá Voi    Bạch tuộc khổng lồ    Cá Heo    Voi
302 ***** Khí cầu bay được nhờ gì?    Khí nóng    Gió    Điện    Hơi nước
303 ***** Dơi xác định phương hướng nhờ cơ quan cảm giác nào?    Thính Giác    Thị Giác    Khứu Giác    Vị Giác
304 ***** Dựa vào số khoanh trong thân cây có thể xác định được điều gi?    Tuổi    Độ cao    Loài Cây    Độ cứng
305 ***** Hãy điền vào câu: "Tây nguyên ... mùa mưa nắng"?    Một    Hai    Ba    Bốn
306 ***** Chuồn chuồn bay thấp báo hiệu điều gì?    Trời sắp mưa    Trời nắng    Trời râm    Trời âm u
307 ***** Thiết bị dùng để đo điện trong mạng điện Gia đình?    Công tơ Điện    Acquy    ổn Ap    Cầu dao
308 ***** Âm tiết được phát ra nhờ bộ phận gì trong cơ thể con ngươi?    Thanh Quản    Thực Quản    Họng    Khí Quản
309 ***** Hiện tượng bí ẩn về "người ngoài Hành tinh" viết tắt là gì?    UFO    FDI    FBI    NASA
310 ***** Ai được phong làm "Lưỡng Quốc Trạng Nguyên"?    Mạc Đĩnh Chi    Lương Văn Cam    Trần Quốc Tuấn    Trạng Tí
311 ***** Kathy Kathy là ca khúc do Ca sỹ nào thể hiện đầu tiên?    Lam Trường    Quang Linh    Hồng Nhung    Mỹ Lệ
312 ***** VCK WorldCup được tổ chức mấy năm một lần    4 năm    1 năm    2 năm    3 năm
313 ***** Chỉ số thông minh được dựa trên dơn vị khoa học nào?    Chỉ số IQ    Thể tích Đại não    Khối lượng Đại não    Chỉ số BMI
314 ***** ảo Thuật gia nổi tiếng nhất nước Mỹ?    David Cooperfil    Robert Killer    OliverCan    William Hospert
315 ***** Tên của Giám Đốc Trung Tâm An ninh mạng Việt Nam?    Nguyễn Tử Quảng    Bill Gates    Nguyễn Minh Hiển    Đỗ Thành Quân
316 ***** Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam?    22-12    27-7    8-3    26-3
317 ***** Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?    3-2    2-9    2-3    9-3
318 ***** ở Bắc cực có khoảng bao nhiêu loài chim Cánh cụt?    Một loài    Hai loài    Ba loài    Bốn loài
319 ***** Loài động vật nào thông minh nhất trên Trái đất?    Cả 3 ý đều sai    Khỉ    Vượn    Tinh Tinh
320 ***** Ai là người phát minh ra Điện thoại đầu tiên?    William Bells    NewTon    Thomas Edison    Đacuyn
321 ***** Viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Thế giới?    OPEC    NASA    NATO    ASIEM
322 ***** Đồng Tiền nào có tỉ giá hối đoái lớn nhất so với VNĐ?    Bảng    Euro    USD    Nhân dân tệ
323 ***** 1 trong những Căn bệnh chưa có thuốc Đặc trị hiện nay?    AIDS    Sốt rét    Phong    Sởi
324 ***** Tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh CONAN?    Gosho Aoyama    Fujico Fujio    Takahashi Monona    Kajuki Takahashi
325 ***** Dictionary trong Tiếng Anh nghĩa là gì?    Từ Điển    Tập giấy trắng    Quyển Nhật ký    Gia Phả
326 ***** Dụng cụ đo thân nhiệt?    Nhiệt kế    Ap kế    Ampe kế    Vôn kế
327 ***** Eva được sinh ra từ bộ phận nào của Adam?    Xương sườn    Sợi tóc    Ngón tay    Ngón chân
328 ***** San hô là sinh vật loại nào?    Cả 2 đều đúng    Thực vật    Động Vật    cả 2 đều sai
329 ***** Rồng Komodo sống ở đâu?    Indonexia    Malaisia    Australia    Russia
330 ***** Tắt đèn là tác phẩm của nhà văn nào?    Ngô Tất tố    Vũ Trọng Phụng    Nam Cao    Thạch Lam
331 ***** Lực hút ở mặt Trăng nhỏ gấp bao nhiêu lần Trái đất?    6 lần    7 lần    8 lần    9 lần
332 ***** Loài Cá nào sống không sống ở biển?    Basa    Cá Chim    Cá Heo    Cá Thu
333 ***** Quốc Gia có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới?    Canada    Nga    Trung Quốc    Mỹ
334 ***** Thành nhà Hồ là di tích ở tỉnh nào nước ta?    Thanh Hoa    Nghệ An    Hà Tĩnh    Huế
335 ***** Tobicom là dược phẩm dùng để trị bệnh gì?    Đau mắt    Giun sán    Ghẻ    Cảm cúm
336 ***** Mặt trời phát ra tia gì trong các tia sau?    Cả 2 đều đúng    Tử Ngoại    Hồng Ngoại    Cả 2 đều sai
337 ***** Tên 1 chuyên mục của tuần báo Mực Tím?    Vườn hoang    Vui cười    Tìm từ    Ngộ nghĩnh
338 ***** Đại dương nào lớn nhất?    Thái Bình Dương    Đại Tây Dương    ấn Độ Dương    Bắc Băng Dương
339 ***** PC là có nghĩa gì trong tin học?    Máy tính cá nhân    Chuột    Bàn Phím    Màn hình
340 ***** Loài vật nào không có hàm răng trên?    Trâu    Bò    Ngựa    Tê giác
341 ***** Vào mùa nào thì Trái đất gần mặt trời nhất?    Hạ    Xuân    Thu    Đông
342 ***** Cầu thủ được mệnh danh là "Người ngoài Hành tinh"    Ronaldo    Beckham    Zidane    Ronaldinho
343 ***** Cầu thủ được ví là có chân phải khéo như bàn tay    Zidane    C.Ronaldo    Kaka    Raul
344 ***** Loài vật không nằm trong 12 con giáp (Việt Nam)?    Thỏ    Chuột    Dê    Gà
345 ***** Ngọn núi nổi tiếng Nhật Bản?    Phú Sĩ    Hàm Rồng    Thái Sơn    Tam hợp
346 ***** Nhãn hiệu Bánh đậu xanh nổi tiếng?    Rồng vàng    M & M    Chocopie    Hải Dương
347 ***** Tên gọi khác của hoa Trinh Nữ?    Mắc cở    Bằng lăng    Bạch lan    Bạch nữ
348 ***** Bức tranh nổi tiếng của Leonard de Vinci?    Lagiocongder    12 tín đồ    Đavit    Đức mẹ Maria
349 ***** Thuý Kiều có mấy người em?    2 người    1 người    3 người    4 người
350 ***** Danh hài giành giải nhất GALA Cười 2003?    Xuân Bắc    Thanh Bạch    Phạm Bằng    Thúy Nga
351 ***** Tên của con quỷ chuyên hút máu?    Dracula    Bracula    Bracun    Dracun
352 ***** Loài cá duy nhất có thể nháy mắt?    Cá Mập    Cá Chép    Cá Heo    Cá Voi
353 ***** Truyện tranh vịt Donal bị cấm tại nước nào (vì các nhân vật không mặc quần)?    Hà Lan    Ba Lan    Phần Lan    Thuỵ Điển
354 ***** Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể con người là?    Cơ Lưỡi    Cơ Bắp tay    Cơ bắp chân    Cơ Bụng
355 ***** Người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng?    Neil Amtrong    Nila Amstrong    Narel Amstron    Nicolas Amstrong
356 ***** Trọng tài nổi tiếng "lạnh" nhất Thế giới 2006?    Colina    Bolin    Doloun    Moliman
357 ***** Đạo diễn bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao"    George Lucas    Annba Willing    Sanchiego Mann    Mc Donal
358 ***** Đội tuyển nào được mệnh danh là "Cơn lốc màu da cam"?    Hà Lan    Italia    Ba Lan    Thuỵ Điển
359 ***** Người đầu tiên đoạt giải Olympia?    Trần Ngọc Minh    Lê Kiều Giang    Bùi Quang Bình    Nguyễn Thành Vinh
360 ***** Chất khí thường dùng để bơm vào bể bơi để diệt khuẩn?    Clo    Oxy    Flo    Hydro
361 ***** Báo gấm chạy với vận tốc bao nhiêu?    60 dặm-1h    40 dặm-1h    50 dặm-1h    70 dặm-1h
362 ***** Loài vật có tốc độ di chuyển nhanh nhất Thế giới?    Chim Ưng    Báo gấm    Sóc    Bồ Câu
363 ***** Tên của nhân vật điệp viên 007 trong phim "Điệp Viên 007"?    James Bond    James Bound    Janes Bond    Janes Bound
364 ***** Việt Nam kháng chiến chống Mỹ trong bao nhiêu năm?    21 năm    19 năm    20 năm    22 năm
365 ***** Người đóng thế trong các pha mạo hiểm trong phim gọi là gì?    Cascader    Bandanger    Qwerty    Dangerous Hero
366 ***** Sông Nhật Lệ thuộc địa phận tỉnh nào?    Quảng Bình    Cà Mau    Bình Định    Ninh Bình
367 ***** Jackie Chan là tên tiếng Anh của diễn viên điện ảnh nào?    Thành Long    Châu Tinh Trì    Lý Tiểu Long    Lý Liên Kiệt
368 ***** Tiếng Anh và tiếng Pháp có nguồn gốc từ?    Tiếng Đức    Tiếng Hy Lạp    Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng Bồ Đào Nha
369 ***** Cuốn sách khoa học vật lý nổi tiếng 1987 "Lược sử thời gian" do nhà khoa học nào viết?    Stephen Hawking    Anbe Einstein    George Ellis    Roger Penrose
370 ***** Nicolas Copecnic, người phản bác "Trái đất là trung tâm vũ trụ" là người nước nào?    Ba Lan    Hà Lan    Hy Lạp    Đức
371 ***** Nhắc đến Issac Newton người ta thường nghĩ đến trái cây nào?    Táo    Chuối    Mít    Dưa chuột
372 ***** Theo quan điểm duy tâm thì Vật Chất hay ý Thức có trước?    ý thức    Vật chất    Cả hai 1 lúc    Không xác định
373 ***** Tổ chức ASEAN thành lập vào năm nào?    1967    1957    1977    1978
374 ***** Ai là người đầu tiên phát hiện: ánh sáng có vận tốc hữu hạn?    Christensen Roeme    Issac Newton    Anbe Einstein    Galileo
375 ***** Trong các tia sau đây, tia nào có bước sóng ngắn nhất?    Tia Gamma    Tia Hồng ngoại    Tia Tử Ngoại    Tia X
376 ***** Con gì sẽ hoá thành muỗi khi trưởng thành?    Lăng Quăng    Nòng Nọc    Giòi    Nhộng
377 ***** Vị thần cai quản biển, sông theo thần thoại Trung Hoa gọi là gì?    Long vương    Hải vương    Thuỷ vương    Hà vương
378 ***** Quốc gia nào không thuộc bán đảo Đông Dương?    Thái Lan    Lào    Campuchia    Việt Nam
379 ***** Nhà tiên tri với những câu sấm truyền linh nghiệm?    Nostradamus    Arixtot    Galileo    Imhotep
380 ***** Tập đoàn không kinh doanh Điện Thoại Di Động?    Toyota    Motorola    Siemen    Sony
381 ***** Thủ đô Nhật Bản xưa kia tên gọi là gì?    Edo    Osaka    Hiroshima    Nagasaki
382 ***** Bức hoạ Monalisa của Leonard de Vinci có tên gọi khác là gì?    La Giocongder    Christina    Christina    Marry Anna
383 ***** Ca khúc "Tình cờ" do nhạc sĩ nào sáng tác?    Điệp Minh Tuyền    Hoài An    Trịnh Công Sơn    Ngọc Sơn
384 ***** Vị tướng đã phá quân Mông Cổ ở Hàm Tử Quan    Trần Nhật Duật    Trần Quang Khải    Trần Quốc Tuấn    Trần Quốc Toản
385 ***** Tên một bức tranh dân gian có 12 con chuột?    Đám cưới chuột    Đám ma chuột    Đám dỗ chuột    Gia đình chuột
386 ***** Ai đã nói câu: "Ta thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc"?    Trần Bình Trọng    Trần Quốc Toản    Trần Nhật Duật    Trần Quốc Tuấn
387 ***** Chùa một cột được xây dựng dưới thời nào?    Lý    Trần    Lê    Nguyễn
388 ***** Bình Ngô Đại Cáo do ai sáng tác?    Nguyễn Trãi    Nguyễn Bỉnh Khiêm    Nguyễn Khuyến    Nguyễn Anh
389 ***** Quốc Gia nổi tiếng về trồng Hoa Hồng?    Bungary    Hungary    Hà Lan    Ba Lan
390 ***** Thành phố lớn nhất ở miền tây Canada là gì?    Vancouver    Canada    Copec    Monaco
391 ***** Năm 939 trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan quân giặc nào?    Nam Hán    Nguyên Mông    Thanh    Minh
392 ***** Ai tìm ra Penecilline?    Fleming    ĐacUyn    Paster    Tôn Thất Bách
393 ***** Tác giả bài hát "Anh Ba Hưng"?    Trần Kiết Tường    Phan Huỳnh Điểu    Y Vân    Hữu Minh
394 ***** Bộ Địa chí đầu tiên của Sài Gòn xưa?    Gia Định Thành Đông Chí    Gia Định Phủ Chí    Gia Định Dư Địa Chí    Gia Định Nhất Thống
395 ***** Văn hào người Anh, tác giả "Tiếng gọi nơi hoang dã"?    Jack London    Conan Doyle    J.K Rolling    Charle Dicken
396 ***** Senegal nằm ở vùng nào của Châu Phi?    Bắc Phi    Trung Phi    Nam Phi    Madagasca
397 ***** Một Ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson?    Heal the world    Coco Jamboo    Baby one more time    25 minutes
398 ***** Con sông dài nhất thế giới?    Nil    Hoàng Hà    Mê Kông    Amazon
399 ***** UN là tên viết tắt của tổ chức nào?    Liên Hiệp Quốc    Liên Đoàn    Liên Hiệp Phụ Nữ    Nhân Đạo
400 ***** Ngày lễ tình yêu?    Ngày 14-02    Ngày 12-04    Ngày 22-04    Ngày 24-02
401 ***** Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam?    Bảo Đại    Ngô Đình Diệm    Hàm Nghi    Quang Trung
402 ***** Bức tranh Portrait of Dr.Gauchet của Van Gogh được sáng tác năm nào?    Năm 1890    Năm 1860    Năm 1870    Năm 1880
403 ***** Diễn viên chính trong bộ phim Tây Du ký của Ngô Thừa Ân?    Lục Tiểu Linh Đồng    Tôn Ngộ Không    Lưu Đức Hoa    Lưu Hy
404 ***** Ngọn núi Sapa thuộc dãy núi nào?    Hoàng Liên Sơn    Phan Xi Păng    Trường Sơn đông    Trường Sơn tây
405 ***** Ca khúc gắn liền với bộ phim "Love Story" do Andy Williams sáng tác?    Where do I begin    Who do You love    Love Story    My honey
406 ***** Khách sạn được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, hiện nay tên gì?    Continental    Hải Châu    Je'taime    Đình Nhu
407 ***** Thầy tro Đường Tăng có bao nhiêu thành viên?    5    3    4    6
408 ***** 1 bảng Anh (pound) có bao nhiêu xu (penny)?    100    10    500    1000
409 ***** 0 độ C (Celcius) tương ứng bao nhiêu độ F (Fahrenheit)?    273    32    80    100
410 ***** Trường Đại học nào không phải ở Mỹ?    Cambridge    Ivy League    Harvard    Princeton
411 ***** Dải tần số nào có tần số cao nhất trong các dải tần sau?    EHF    SHF    UHF    VHF
412 ***** Đây không phải là ngôn ngữ lập trình?    D    C    Java    Visual Basic
413 ***** Khái niệm nào khác nhất so với mấy khái niệm khác?    Tự nhiên    Triết học    Tâm lý    Vũ khí
414 ***** Đập thủy điện lớn nhất thế giới, Three Gorges, ở quốc gia nào?    Trung Quốc    Nhật Bản    An Độ    Bhutan
415 ***** Vận tốc của âm thanh?    1000 km-h    100 km-h    560 km-h    3200 km-h
416 ***** Điền vào dãy sau: A,D,G,J,...    L    M    B    C
417 ***** Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào dưới đây là đúng nhất?    Chưa chắc    Bình = Nam    Bình > Nam    Bình < Nam
418 ***** Số tiếp theo của dãy: 19, 28, 37, 46, ... là số nào?    55    67    57    54
419 ***** 1 tờ báo giảm giá 20%, cần phải tăng mấy% để có giá như cũ?    25%    20%    50%    75%
420 ***** Gang là hợp chất của Sắt và 1 lượng nhỏ chất gì?    Cacbon    Nhôm    Đồng    Bạc
421 ***** Người giàu nhất Thế giới 2006-2007 là ai?    Bill Gates    Bush    Bin Laden    Ambramovic
422 ***** Nhà thơ Tago là người nước nào?    An Độ    Anh    Ai Cập    Hy Lạp
423 ***** Nước mắm được chiết suất từ loài động vật nào?    Cá    Tôm    Cua    Oc
424 ***** Trang phục truyền thống của Nhật Bản?    Kimono    Ao Dài    Kimoana    Mimono
425 ***** Loài hoa nào thường được ướp cùng Trà Xanh?    Nhài    Hồng    Lan    Hài
426 ***** Tổ sư của môn võ Thiếu Lâm ngày nay?    Đạt Ma    Phật Tổ    Trương Tam Phong    Lý Tiểu Long
427 ***** Ngôn ngữ nào được nhiều người dùng nhất trên thế giới?    Trung Quốc    Anh    Pháp    Tây Ban Nha
428 ***** Quốc gia có diện tích nhỏ nhất?    Vatican    Monaco    Nauru    Tuvalu
429 ***** Vị tướng muốn chinh phạt cả Châu Âu?    Napoleon    Hitle    Pharaon    Thành Các Tư hãn
430 ***** Copernicus nổi tiếng trong lĩnh vực nào?    Thiên văn học    Hội Họa    Văn Học    Âm nhạc
431 ***** Số tiếp theo 1, 1, 2, 3, 5, ...?    8    6    7    9
432 ***** ký hiệu hóa học của Vàng là gì?    Au    Ar    Al    Ag
433 ***** Theo thần thoại Hy Lạp, Saturn là tên vị thần nào?    Thần nông    Thần sức mạnh    Thần tình ái    Thần Biển cả
434 ***** Sao Thiên Vương quay quanh mặt trời mất trong bao lâu?    84 năm    84 giờ    84 ngày    84 tháng
435 ***** Bạch Đằng Giang Phú là bài thơ do ai sáng tác?    Trương Hán Siêu    Trần Quốc Tuấn    Ngô Sỹ Liên    Nguyễn Du
436 ***** Điền số tiếp theo trong dãy: 144, 121, 100, 81, 64, ...?    49    36    25    55
437 ***** Người ta thường nói: "xa mặt cách ..."?    Lòng    Tình    Xa    Biệt
438 ***** Bài kiểm tra IQ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới do ai phát triển?    Alfred Binet    Lewis Terman    David Wechsler    William Stern
439 ***** Chỉ số IQ của 1 đứa bé được nhận làm con nuôi có thể dự đoán được dựa vào?    Bố mẹ ruột    Tổ tiên    Bố mẹ nuôi    Ông bà
440 ***** Yếu tố di truyền quyết định bao nhiêu phần trăm sự thông minh?    50%    0%    25%    100%
441 ***** Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng ở tỉnh nào?    Quảng Ngãi    Quảng Nam    Vũng Tàu    Hải Phòng
442 ***** Bác Tôn Đức Thắng sinh vào năm nào?    1888    1878    1898    1908
443 ***** IMO là kỳ thi quốc tế tổ chức lần đầu tiên tại VN 2007, môn thi là?    Toán học    Vật Lý    Hóa học    Tin Học
444 ***** Cầu thủ giành được danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2007?    Francesco Totti    Fernando Torres    Ronaldinho    Beckham
445 ***** Federer là vận động viên 3 lần liên tiếp nhận giải Laureus chơi môn thể thao nào?    Quần vợt    Bóng bàn    Cầu lông    Bóng đá
446 ***** Cái gì có thể cắt được kim cương?    Kim cương    Sắt    Vàng    Không có
447 ***** Gấu trắng và Voi biển sống ở đâu?    Bắc cực    Senegal    Nam cực    Đông Nam á
448 ***** Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tiến hành vào năm nào?    1961    1959    1960    1962
449 ***** Nguyên tố có số thứ tự là 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendelep?    He    Li    Ar    Bo
450 ***** Tác giả bài thơ "Bên kia sông Đuống"?    Hoàng Cầm    Phạm Tiến Duật    Hồ Xuân Hương    Thạch Lam
451 ***** Số nào không hợp quy luật trong dãy sau: 9 7 8 6 7 5 6 3?    3    5    8    9
452 ***** Nhà hàng hải vĩ đại Fernando Magienlang (1480-1521) là người nước nào?    Bồ Đào Nha    Tây Ban Nha    Hà Lan    Anh
453 ***** Đại dương nào nhỏ nhất trên thế giới?    Bắc Băng Dương    Thái Bình Dương    Đại Tây Dương    ấn Độ Dương
454 ***** Hổ Phách theo tiếng Hy Lạp là gì?    Electron    Proton    Notron    Gamma
455 ***** Thủ đô nào ở châu Âu nằm trên 96 hòn đảo, được nối với nhau bằng những chiếc cầu?    Amstecdam (Hà Lan)    London (Anh)    Paris (Pháp)    Stockhom (Thuỵ Điển)
456 ***** Nữ thần Athena, 1 trong 12 vị thần của đỉnh Olympus, đại diện cho điều gì?    Trí tuệ    Sắc đẹp    Tình yêu    Lòng nhân từ
457 ***** Danh họa mở đầu trường phái lập thể của hội họa đầu thế kỷ XX?    Picasso    Vangog    Leonard de Vinci    Bandac
458 ***** Giải Nobel văn chương được bắt đầu trao vào năm nào?    1901    1900    1902    1903
459 ***** Ai là người sáng lập ra môn Vi sinh vật học?    Luis Pauster    Flemming    Dack Uyn    Moocgan
460 ***** Moocgan sử dụng loài vật nào để nghiên cứu di truyền học?    Ruồi giấm    Mèo    Chuột bạch    Giun
461 ***** Khi đến tâm trái đất, trọng lượng của một quả cân 10kg bằng bao nhiêu?    0 Kg    10Kg    9,8Kg    0,98 Kg
462 ***** Lý Nam Đế (Lý Bí) thành lập nhà nước dân tộc độc lập ở giữa thời Bắc thuộc mang tên?    Vạn xuân    Đại Cồ Việt    Việt Nam    Đại Việt
463 ***** Công thức nổi tiếng E=mc2 là của ai?    Einstein    Huc    Pascal    Herry
464 ***** Vận động viên Marathon ngày nay cần chạy bao nhiêu dặm để đến được đích?    26    13    39    41
465 ***** Hành tinh mang tên Jupiter - vị thần khỏe nhất trong thần thoại Hy Lạp có tên tiếng Việt là?    Mộc tinh    Hỏa tinh    Thủy tinh    Thổ tinh
466 ***** 4 loài cá Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận là: Chim,Thu, Nhụ, và...?    Cá Đé    Cá Nóc    Cá Hồi    Cá Heo
467 ***** Danh hiệu thủ đô văn hóa của châu Âu 1999 được trao cho thành phố nào?    Vaima    London    Paris    Bern
468 ***** Chùa một cột được xây năm 1409 còn có tên gọi là gì?    Diên Hựu    Bảo Liên    Trường Sinh    Phật Sen
469 ***** Sao Thủy có tên của một vị thần chạy nhanh nhất trong thần thoại Hy Lạp nào?    Mercury    Jupiter    Neptune    Mars
470 ***** ở châu Âu, người ta đặt tên cho tháng 1 là January, đây là tên vị thần nào?    Thần chiến tranh    Thần thời gian    Thần tình ái    Thần biển cả
471 ***** Nguyễn Khắc Hiếu (8-5-1889) là tên thật của nhà thơ nào?    Tản Đà    Nguyễn Đình Chiểu    Tố Hữu    Tú Xương
472 ***** Johannes Gutenberg đã phát minh ra cái gì giúp cho thời kỳ Phục Hưng phát triển mạnh mẽ?    Máy In    Máy hơi nước    Máy dệt    Máy tính
473 ***** Ngô Quyền có quan hệ gì với Dương Đình Nghệ?    Con rể    Con    Cháu    Bạn
474 ***** Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở Thái Lan?    Voi    Trâu    Bò    Ngựa
475 ***** Ai tự xưng mình là Hậu Lý Nam Đế?    Lý Phật Tử    Lý Chiêu Hoàng    Lý Công Uẩn    Lý Bí
476 ***** Đất Vị Hoàng là địa danh thuộc tỉnh nào?    Nam Định    Thanh Hóa    Nghệ An    Phú Thọ
477 ***** Số dân Việt Nam đứng thứ mấy Đông Nam á?    2    1    3    4
478 ***** Quê gốc của Lý Thường Kiệt là vùng đất nào?    Thăng Long    Hồng Châu    Kinh Bắc    Thuận Hóa
479 ***** Sao Hỏa có bao nhiêu vệ tinh tự nhiên?    2    1    3    4
480 ***** Bài thơ nào không nằm trong chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến?    Thu ngẫm    Thu ẩm    Thu vịnh    Thu điếu
481 ***** Hà Lan và Đan Mạch là 2 quốc gia có địa hình 100% là gì?    Đồng Bằng    Biển    Đồi Núi    Băng tuyết
482 ***** Việt Nam lần đầu tiên tham dự kì thi Olympic Toán quốc tế vào năm nào?    1974    1972    1973    1975
483 ***** Vạn Thắng Vương là biệt hiệu của ai?    Đinh Bộ Lĩnh    Trần Hưng Đạo    Quang Trung    Ngô Quyền
484 ***** Thành phần chính cấu tạo thành tế bào nấm là gì?    Kitin    Bào tử    Mannan    Cutin
485 ***** Ai là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "Phép chia vàng"?    Leonard de Vinci    Pithagor    Euclid    Fibonacci
486 ***** Tên 2 ngôi sao sáng nhất của chòm Tráng sĩ (Orion)?    Rigel - Betelgeuse    Dened - Vega    Rigel - Procyon    Vega - Betelguese
487 ***** Bài thơ đăng báo đầu tiên của Nguyễn Bính?    Cô hái mơ    Tương Tư    Cô lái đò    Cô hàng xóm
488 ***** Tồn tại hay không tồn tại là câu nói nổi tiếng của nhân vật nào?    Hamlet    Claudius    The ghost    Laertes
489 ***** Người lãnh đạo phong trào Bình Xuyên trong kháng chiến chống Pháp?    Dương Văn Dương    Hồ Tùng Mậu    Tăng Bạt Hổ    Phạm Hồng Thái
490 ***** Ai là thủ tướng đầu tiên của Singapore?    Lý Quang Diệu    Lưu Đức Hoa    Tống Hồng Quân    Thích Phi Long
491 ***** Thủ đô Jakarta nằm trên hòn đảo nào của Indonesia?    Java    Indo    Karti    Nesia
492 ***** Machu Pichu là tên một di tích lịch sử ở quốc gia nào ngày nay?    Peru    Bolivia    Ecuador    Colombia
493 ***** Số lượng cửa sông Tiền và sông Hậu lần lượt là?    6,3    4,5    5,4    3,6
494 ***** Người Việt Nam được phong hàm tướng của cả 2 quốc gia VN và Trung Quốc?    Nguyễn Sơn    Nguyễn Bình    Võ Nguyên Giáp    Văn Tiến Dũng
495 ***** Thành phố nào được mệnh danh là Paris của phương đông?    Thượng Hải    Sài Gòn    Hong Kong    Bangkok
496 ***** Nguyên thủ quốc gia nào đầu tiên đến thăm Việt Nam sau CMT8 thành công?    ấn Độ    Liên Xô    Cuba    Trung Quốc
497 ***** Họ tên thật của nhân vật Thoại Ngọc Hầu?    Nguyễn Văn Thoại    Trần Văn Thành    Võ Duy Dương    Nguyễn Tấn Kiều
498 ***** Quê gốc của tổng đốc Hoàng Diệu?    Quảng Nam    Quảng Bình    Thừa Thiên Huế    Hà Nội
499 ***** Vùng công nghiệp lớn nhất nước Đức có tên là gì?    Ruhr    Bavaria    Brandenburg    Saxony
500 ***** Sông nào dài thứ 3 ở châu Âu?    Rhine    Volga    Danube    Thames
501 ***** Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?    1989    1986    1987    1988
502 ***** Asuncion là thủ đô của nước nào?    Paraquay    Uruguay    Nepal    Trung phi
503 ***** Đảo nào của Indonesia không có đường Xích Đạo chạy qua?    Java    Kalimantan    Sulawesi    Sumatra
504 ***** Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân lần thứ nhất diễn ra vào năm nào?    1951    1950    1952    1953
505 ***** Vật nào không nằm trong "An Nam tứ đại khí" của Việt Nam?    Chùa một cột    Tháp Báo Thiên    Chuông Quy Điền    Vạc Phổ Minh
506 ***** Năm 79 sau CN, ngọn núi lửa nào đã phun trào và chôn vùi thành phố Pompei ở Italia?    Vesuvius    Handica    Mologne    Ertona
507 ***** Liên hoan phim Cannes thường được tổ chức vào tháng nào trong năm?    Tháng 5    Tháng 1    Tháng 8    Tháng 12
508 ***** Hiệp hội WGAE và WGAW đã bình chọn bộ phim nào là có kịch bản hay nhất mọi thời đại?    Casablanca    Citizen Kane    God Father    Titanic
509 ***** Chỉ số khoa học BMI dùng để đánh giá cái gì ở con người?    Sự cân đối    Chiều cao    Cân nặng    Tính tình
510 ***** Kết quả của phép tính: 1000 x 1000 x 1000 =?    1 Tỷ    1 Vạn    1 Triệu    1 Nghìn Tỷ
511 ***** Con khỉ gió là con gì?     Con Culi    Khỉ vàng    Con khỉ đột    Con vượn
512 ***** Tỉnh nào sau đây không giáp biển?    Gia Lai    Khánh Hòa    Cà Mau    Quảng Trị
513 ***** Điền vào câu sau: "Nhất Nam viết hữu, ... Nữ viết vô"?    Thập    Nhị    Lục    Thất
514 ***** Đội tuyển Nam và đội tuyển Nữ nước nào đều từng vô địch WorldCup?    Đức    Pháp    Brazil    Italia
515 ***** Tỉnh nào có nhiều quận, huyện nhất cả nước?    Thanh Hóa    Gia Lai    Cà Mau    Quảng Bình
516 ***** Cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên đoạt Quả Bóng Vàng châu ÂU?    G.Weah    Shevchenko    Romaldo    R. Carlos
517 ***** Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì?    Chuỗi thức ăn    Chuỗi sinh vật    Lưới Thức ăn    Lưới sinh vật
518 ***** Năm 2004, bức tượng Davis của Michellangelo tròn bao nhiêu tuổi?    500    300    400    600
519 ***** Sau khi tan rã, Liên xô tách thành bao nhiêu quốc gia?    15 quốc gia    5 quốc gia    10 quốc gia    20 quốc gia
520 ***** Người nước nào phát minh ra diêm?    Thụy Điển    Bỉ    áo    Nga
521 ***** Chuyện tình của Romeo & Juliette xảy ra tại thành phố nào của Italia?    Verona    Florence    Rome    Venice
522 ***** Vương quốc Ba Tư ngày xưa là quốc gia nào ngày nay?    Iraq    Iran    Kuwait    Qatar
523 ***** Người đầu tiên đặt chân đến Nam cực là người nước nào?    Na Uy    Nam Phi    Mĩ    Canada
524 ***** Thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới là?    Mexico city    Tokyo    Thượng Hải    Hồng Kông
525 ***** Nước nào sau đây không thuộc liên hiệp Vương quốc Anh?    Cộng hòa Ireland    Anh    Scotland    Wales
526 ***** Viking là từ dùng để ám chỉ Quốc gia nào?    Na Uy    Phần Lan    Đan Mạch    Iceland
527 ***** Quốc gia nào sau đây chưa từng phải dời thủ đô từ nơi này sang nơi khác?    Thụy Điển    Myanmar    Thổ Nhĩ Kì    Nhật Bản
528 ***** Ngôn ngữ lập trình nào là ngôn ngữ lập trình đầu tiên?    Fortran     Visual Basic    C    Pascal
529 ***** Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ nào lớn nhất trong các đơn vị sau đây?    Tb    Kb    Mb    Gb
530 ***** Đa số trẻ em được sinh ra tự nhiên thường vào khoảng thời gian nào trong ngày?    Nửa đêm về sáng    Buổi sáng sớm    Buổi trưa    Buổi chiều tối
531 ***** Nhà toán học Turing là người nước nào?    Tây Ban Nha    Anh    Pháp    Italia
532 ***** Liên đoàn bóng đá châu á (AFC) ra đời tại quốc gia nào?    Philipines    ấn Độ    Mailaisia    Nhật Bản
533 ***** Loài nào có số lượng Nhiễm sắc thể lớn nhất trong các loài sau?    Giáp xác    Giun tròn    Ruồi giấm    Chuột nhà
534 ***** Hoàng đế nào sống lâu nhất ở Trung Quốc    Càn Long    Tần Thủy Hoàng    Phổ Nghi    Khang Hy
535 ***** Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?     n-Amyl axetat    Propionic    n-Amylic    n-Valeric
536 ***** Quốc gia nào trải dài trên nhiều vĩ tuyến nhất?    Chile    Nga    Argentina    Thụy Điển
537 ***** Bộ Nhiễm sắc thể giới tính của người bị bệnh Tơcnơ là gì?    OX    XXY    XXX    OY
538 ***** Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát minh ra pin?     Con muỗi    Con ruồi    Con gà    Con chó
539 ***** Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở châu lục nào?    Châu Phi    Châu á    Châu Âu    Châu Mỹ
540 ***** Nước CHDCND Trung Hoa hiện nay có bao nhiêu dân tộc?    56    46    66    76
541 ***** Ai đã nói: "Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của văn học"?    M. Gorki    Lênin    Bác Hồ    Puskin
542 ***** ánh sáng mặt trời phản xạ từ Thiên vương tinh có màu gì?     Màu xanh biếc    Màu vàng    Màu đỏ    Màu tím
543 ***** Chòm sao nào có hình chữ cái W?    Thiên Hậu    Bắc Đẩu    Đại Hùng    Tráng Sỹ
544 ***** Đơn vị đo từ thông trong hệ SI?     Wb    H    T    A
545 ***** Lễ hội té nước ở Myanma diễn ra vào tháng mấy trong năm?    Tháng 4    Tháng 1    Tháng 7    Tháng 9
546 ***** Nghành công nghiệp sản xuất thủy tinh gọi là gì?    CN Silicat    CN Cabonat    CN Nitorat    CN Nano
547 ***** Cây cầu treo lớn nhất thế giới Acasi Caikio nằm ở quốc gia nào?     Nhật Bản    Pháp    Australia    Mexico
548 ***** Loại mưa nào sau đây được hình thành từ những trận mưa trong không khí?    Mưa tuyết    Mưa rào    Mưa phùn    Mưa đá
549 ***** Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?    Vonfram    Graphit    Constantan    Duyra
550 ***** 1 đơn vị thiên văn tương đương với khoảng bao nhiêu triệu Km?    1    10    20    50
551 ***** Cầu thủ đeo băng đội trưởng ĐT Anh nhiều nhất hiện giờ là ai?    Billy Wright    Alan Sheare    Bobby Robson    David Beckham
552 ***** Từ WorldCup năm bao nhiêu đội đương kim vô địch phải đá vòng loại?     2006    1994    1998    2002
553 ***** Loài côn trùng nào có tốc độ bay nhanh nhất (58km-h)?    Chuồn chuồn    Ong    Châu chấu    Ruồi
554 ***** Đảo lớn nhất của Philippines, nơi có thủ đô Manila, tên là gì?    Luzon    Midanao    Visayas    Cebu
555 ***** Charlemange là tên thật của vị vua nào?    Karl đại dế    Alexander đại đế    Otto đại đế    Heirich đệ tứ
556 ***** Tiểu thuyết "Thời xa vắng" của tác giả nào?    Lê Lựu    Nguyễn Minh Châu    Nguyễn Đình Thi    Huy Tưởng
557 ***** Ai là người phát hiện ra khí quyển trên sao Kim?    Lomonosov    Kepler    Copernicus    Galileo
558 ***** Câu lạc bộ nào đoạt cúp C1 đầu tiên?     Real Madrid    Juventus    Barcelona    Bayer Munich
559 ***** Đội bóng nào của nước Anh đoạt nhiều danh hiệu vô địch C1 nhất?    Liverpool    Manchester United    Chelsea    Arsenal
560 ***** Trong gạo lức chứa nhiều Vitamin gì nhất?    B1 ***** B12    C
561 ***** Loại hình âm nhạc dân gian cổ truyền Ví dặm là của vùng nào?    Nghệ Tĩnh    Bắc Ninh    Hà Nội    Huế
562 ***** Linh Từ Quốc Mẫu là mẹ của vị vua nào nước ta?    Lý Chiêu Hoàng    Quang Trung    Hàm Nghi    Bảo Đại
563 ***** Nguyễn Trung Trực quê ở đâu?    Kiên Giang    An Giang    Cần Thơ    Vĩnh Long
564 ***** Công ty nào là nhà phát minh kỹ thuật in mực khô?    XEROX    EPSON    IBM    Microsoft
565 ***** Nguyên tố hóa học có nhiều thứ 2 trong vũ trụ?     He    N    O    H
566 ***** Hy Lạp nằm trên bán đảo nào của châu Âu?    Balkan    Queensland    Butrida    Xcangdinavi
567 ***** Biệt danh Elephants là của đội bóng châu Phi nào?    Bờ biển ngà    Angola    Senegal    Ai cập
568 ***** Hành tinh nào có nhiệt độ trung bình cao nhất trong hệ mặt trời?    Sao Kim    Sao Thủy    Sao Thiên vương    Sao Hỏa
569 ***** Lễ hội Canaval là lễ hội nổi tiếng ở quốc gia nào?    Brazil    Mexico    ấn độ    Argentina
570 ***** Luxembourg không phải là thành viên của tổ chức nào sau đây?     OPEC    FIFA    EU    Benelux
571 ***** Quốc kỳ nước nào giống hệt quốc kỳ Indonesia?    Monaco    Balan    Malta    Mông cổ
572 ***** Trên tờ 100USD của Mĩ có in hinh vị tổng thống nào?    Franklin    Washington    Lincoln    Kennedy
573 ***** Nước nào sau đây không thuộc nhóm G7?    Australia    Anh    Pháp    Nhật
574 ***** Điệu Flamengo xuất xứ từ vùng nào của Tây Ban Nha?    Andalucia    Galicia    Valencia    La Mancha
575 ***** Loài hoa nào là biểu tượng của Argentina?    Gạo    Cúc    Đỗ Quyên    Hồng
576 ***** Họa sỹ nào sau đây không phải là người Pháp?    Marc Chagall    Paul Cezanne    Claude Monet    Edgar Degas
577 ***** Khi mới thành lập, ASEAN gồm bao nhiêu nước?    6    4    5    7
578 ***** Kim Tự Tháp mặt trời còn có tên gọi khác là gì?     Teohihuacan    Tabasco    Tula    El Tajin
579 ***** Thành phố nào sau đây là thủ phủ của tiểu bang Queensland?     Brisbane    Sydney    Melbourne    Adelaide
580 ***** Bức tượng cậu bé đứng "tè", biểu tượng của nước Bỉ, có tên riêng là gì?    Manneken Pis    Wallonia    Sambre Meuse    Passendale
581 ***** Thành phố nào của Lào có dân số cao nhất?    Savannakhet    Pakse    Xiang Khoang    Saravan
582 ***** Hương vị chính trong các món ăn của Thái Lan là gì?    Cay    Mặn    Ngọt    Chua
583 ***** Đơn vị tiền tệ cũ của Hy Lạp là gì?     Drachma    Lev    Krona    Escudo
584 ***** Ngôn ngữ chính thức của Pakistan là gì?    Urdur    Dari    Pushtu    Kurd
585 ***** Thành phố nào của Afghanistan có nền kinh tế phát triển nhất?    Kandahar    Kabul    Ghaza    Herat
586 ***** Bukit Timah là ngọn núi cao nhất của Quốc gia nào?    Singapore    Malaysia    Indonesia    Philippines
587 ***** Quốc kì của George xuất hiện đầu tiên vào năm nào?    1917    1880    1945    1972
588 ***** Nước nào có nhiều lễ hội nhất trên thế giới, trung bình 3 ngày 1 lễ hội?    Colombia    Brazil    Urugoay    Hy Lạp
589 ***** Sử thi Đam San của dân tộc nào?    Ê đê    Thái    Giarai    Bana
590 ***** Bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên lần đầu xuất hiện trên báo nào?     Tinh hoa    Phong hóa    Phụ nữ    Ngày nay
591 ***** Ai là tác giả của tiểu thuyết "Mặt trời vẫn mọc"?     Miller Hemingway    Toni Morrison    William Golding    Thomas Mann
592 ***** Địa danh nào xuất hiện đầu tiên trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị?    Bến Tầm Dương    Chân Châu cảng    Hoàng Hạc lâu    Thăng Long thành
593 ***** 3 mối quan hệ: vua tôi, cha con, vợ chồng được gọi là gì?     Tam cương    Tam đàn    Tam hệ    Tam thường
594 ***** Ai là người sáng tác kịch nói đầu tiên của Hà Nội với vở "Chén thuốc độc"?    Vũ Đình Long    Hoàng Văn Thụ    Lê Hải Tuyến    Đoàn Ngọc Thuyết
595 ***** Thời gian để mặt trời quanh quanh tâm Thiên Hà của chúng ta?    225 triệu năm    225 ngàn năm    225 vạn năm    225 tỉ năm
596 ***** Một ngày trên sao Thủy dài bằng khoảng bao lâu trên Trái Đất?    6 tháng    1 tháng    1 năm    6 năm
597 ***** Đơn vị sinh thái nào bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh?    Hệ sinh thái    Quần xã    Quần The    Loài
598 ***** Napoleon Bonaparte sợ nhất con vật gì?    Con mèo    Con rắn    Con sâu    Con ruồi
599 ***** Môn thể thao nào đem về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn VN tại Seagame23?    Quần vợt    Điền kinh    Nhảy cao    Thể hình
600 ***** Ai là tác giả của "Thủy Hử"?    Thi Nại Am    La Quán Trung    Ngô Thừa Ân    Lê Hải Tuyến
601 ***** Bài hát "Tình ca" của Hoàng Việt nhắc đến mùa nào trong năm?     Xuân    Hạ    Thu    Đông
602 ***** Cái nào không phải là 1 trong 3 đỉnh của tam giác quỷ Bermuda?    Đảo Hawaii    Đảo Bermuda    Đảo PuertoRico    Bán đảo Florida
603 ***** Thuật ngữ Big Bang (vụ nổ lớn) đã được nhà khoa học nào đề xuất?    F.Hoyle    G.Lemantre    O.Klein    G.Gamow
604 ***** Chùa Thiên Mụ do ai đặt tên?    Nguyễn Hoàng    Lý Nam Đế    Lý Công Uẩn    Lê Lợi
605 ***** Chất nào sau đây có khả năng cho phản ứng tráng gương?    Glucozo    Glixerin    Axeton    Etilen Glicol
606 ***** Ca sỹ Việt Nam nào tham gia liên hoan tiếng hát châu á lần thứ 2?    Mỹ Linh    Lam Trường    Đan Trường    Mỹ Tâm
607 ***** Ngoài Nam Phi, trên thế giới còn có nước nào có nhiều hơn 1 Thủ đô?    Yemen    Kenya    Bolivia    Kazakhstan
608 ***** Sau 1975, cả nước bắt đầu sử dụng chung một loại tiền từ năm nào?    1986    1985    1987    1988
609 ***** Cái gì là "bức bình phong của kinh thành Huế"?    Núi Ngự Bình    Cửa Ngọ Môn    Sông Hương    Đèo Hải Vân
610 ***** Hào khí Đông A là tinh thần của triều đại nào?     Nhà Trần    Nhà Nguyễn    Nhà Lý    Nhà Hồ
611 ***** Tác phẩm truyện ngắn nào đã kết thúc bằng câu: "Tiên sư anh Tào Tháo"?    Số Đỏ    Đôi Mắt    Chí Phèo    Chị Dậu
612 ***** Lớp màng ngoài cùng của màng não là gì?    Màng cứng    Chất trắng    Vỏ não    Chất xám
613 ***** Nước Triều Tiên bị chia 2 miền Nam Bắc tại vĩ tuyến số bao nhiêu?    38    27    28    37
614 ***** Ai là tác giả bài hát "Trên đỉnh Phù Vân"?    Phó Đức Phương    Hoàng Vân    Phan Huỳnh Điểu    Trịnh Công Sơn
615 ***** Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh Họ Vương, bạn phải đến địa danh nào?    Hà Giang    Phú Thọ    Thanh Hóa    Nghệ An
616 ***** Đại hội thể thao các nước châu á có tên là gì?    Asiad    Asian cup    Seagame    Asian game
617 ***** ở Đông Nam á hiện nay, có bao nhiêu quốc gia còn có vua trị vì?    3    1    2    4
618 ***** ở Thái Bình có lễ hội gì sau đây?    Hội Chùa Keo    Hội Yết Kiêu    Hội Đình Bảng    Hội Chùa Thầy
619 ***** Sa mạc Gobi thuộc quốc gia nào?    Mông Cổ    Mỹ    Chile    Trung Quốc
620 ***** Tháng 3 có bao nhiêu ngày?    31    28    29    30
621 ***** Tên gọi của nguyên tố Clo (Cl) có nghĩa là gì?    Vàng lục    Xám    Xanh lá    Đỏ tía
622 ***** Bộ phim "Cánh đồng hoang" dựa trên tác phẩm của nhà văn nào?    Quang Sáng    Nam Cao    Hồng Phát    Thạch Lam
623 ***** Maradona đã đoạt chức vô địch quốc gia Italia 1987 với câu lạc bộ nào?    Napoli    AC Milan    AS Roma    Juventus
624 ***** Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc đầu tiên nằm ở tình nào?    Thiểm Tây    Giang Nam    Chiết Giang    Sơn Đông
625 ***** Ai là người đầu tiên đưa ra công thức của bài toán cơ học?     Acsimet    Galile    Newton    Pascal
626 ***** Chùa Dơi thuộc tỉnh nào của nước ta?     Sóc Trăng    Cà Mau    Bạc Liêu    Kiên Giang
627 ***** Tờ báo đầu tiên của Cách mạng Nga là gì?    Tia Lửa    Dân tộc    Cùng khổ    Búa liềm
628 ***** Đơn vị tính độ phân giải màn hình là gì?    Pixel    Bit    Mgbs    Inch
629 ***** Đội tuyển nào vô địch giải bóng đá nữ Việt Nam 2006?    Hà Tây    Bắc Giang    Hà Nội    TP.HCM
630 ***** Napoleon đã bị trục xuất và sống những ngày cuối đời tại hòn đảo nào?    Saint Helen    Madagasca    Hawaii    Java
631 ***** Đơn vị tiền tệ của Thụy Điển là gì?    Krone    Euro    Schilling    Zloty
632 ***** Hóa thạch tôm ba lá tìm thấy được ở kỷ nào?     Kỷ Cambri    Kỷ Xilua    Kỷ Xilua    Kỷ Than đá
633 ***** Bài thơ nào sau đây không phải là của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương?    Hát ru    Mắng học trò dốt    Bánh trôi nước    Đánh đu
634 ***** Ai là người thực hiện phản ứng hạt nhân đầu tiên?    Rutherford    Davy    Marie Curie    Faraday
635 ***** Sông Danuyp đổ ra Biển Đen tại Quốc Gia nào?    Rumania    Bulgaria    Hungaria    Gruzia
636 ***** Câu lạc bộ nào có nhiều cầu thủ đoạt Quả Bóng Vàng châu Âu nhất?    Juventus    AC Milan    Inter Milan    Real Madrid
637 ***** Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế viết tắt là gì?    IAEA    FAO    NASA    IMF
638 ***** WLAN là viết tắt của hệ thống mạng nào?    Mạng không dây    Mạng điện thoại    Mạng Internet    Mạng ATM
639 ***** Người châu á đầu tiên bay vào vũ trụ?    Lục Thiên Bảo    Komamoto    Phạm Tuân    Tahamat
640 ***** Giá trị cực đại của li độ trong dao động được gọi là gì?    Biên độ    Cường độ    Tốc độ    Cực độ
641 ***** Sông Linh Giang hay Thanh Hà là tên gọi khác của dòng sông nào?    Sông Gianh    Sông Nhật Lệ    Sông Hương    Sông Hồng
642 ***** Thành phố nào của Việt Nam trước đây từng có tên là Tống Bình?     Hà Nội    TP. HCM    Đà Nẵng    Huế
643 ***** Đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên là gì?     Quần thể    Cá thể    Quần xã    Hệ sinh thái
644 ***** Trong 5 giác quan lưỡi thuộc giác quan nào?    Vị giác    Khứu giác    Thính giác    Thị giác
645 ***** Nguyên tố Cacbon có bao nhiêu electron?    6 electron    10 electron    12 electron    2 electron
646 ***** Tóc nâu môi trầm là tên một ca khúc gắn liền với ca sĩ trình bày nào?    Mỹ Tâm    Quang Dũng    Hồng Nhung    Đan Trường
647 ***** Hồ nước nổi tiếng ở Hà Nội tên gì?    Hồ Hoàn Kiếm    Hồ Xuân Hương    Hồ Ba Bể    Hồ Than Thở
648 ***** Vị vua cuối cùng của triều đại Phong Kiến Việt Nam là?    Bảo Đại    Khải Định    Gia Long    Càn Long
649 ***** Quần áo cỡ lớn nhất thường được ký hiếu như thế nào?    XXM    XXS    L    S
650 ***** Loại hình văn nghệ nào mà người bình dân Nam bộ rất ưa thích?    Cải lương    Hát chèo    Hát bội    Hò Quảng
651 ***** Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh?    19-05-1890    19-05-1980    19-08-1890    30-04-1930
652 ***** Trong các loài chim dưới đây loài nào thường hay ăn thịt?    Kên kên    Sáo sậu    Chích chòe    Gõ kiến
653 ***** Vật thể trong máu gồm có : Bạch Cầu, Tiểu Cầu và?    Hồng Cầu    Đại Cầu    Hắc Cầu    Trung Cầu
654 ***** Trong các từ sau đây, từ nào không dùng để chỉ râu?    Trái xoan    Dê    Quai nón    Cá chốt
655 ***** Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân?    Nam hán    Chăm pa    Nguyên    Mông cổ
656 ***** Con sông chảy qua thành phố Huế là sông gì?    Sông Hương    Sông Tô Lịch    Sông Đồng Nai    Sông Mê kông
657 ***** Con sông chính ở Ai Cập tên gì?    Nil    Danube    Amazone    Tigris
658 ***** Ngọn núi cao nhất nước ta tên gì?    Fansipan    Hoành Sơn    Ngọc Linh    Trường Sơn
659 ***** Con sông dài nhất Nam Mỹ tên gì?    Amazone    Indus    Missisippi    Nil
660 ***** Trong lúc điều trị bệnh sốt xuất huyết bác sĩ thường khuyên người bệnh uống nước gì?    Nước chanh    Trà    Cà phê    Ca cao
661 ***** Trong các loài dưới đây, con nào không thuộc loài bò sát?    ốc bươu    Khủng long    Rắn    Cá sấu
662 ***** Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ năm nào?    1492    938    983    1324
663 ***** Môn thể thao nào sau đây không có vị trí thủ môn?    Bóng bầu dục    Khúc khôn cầu    Bóng đá    Bóng ném
664 ***** Vùng nào là vùng trồng dâu nuôi tằm công nghiệp lớn nhất nước ta?    Tây nguyên    Đồng bằng sông Hồng    Đồng bằng sông Cửu Long    Duyên hải miền Trung
665 ***** Loại nào sau đây khi nảy mầm sẽ sinh độc tố?    Khoai tây    Đậu xanh    Đậu nành    Khoai lang
666 ***** Đồng tiền đầu tiên trong lịch sử nước ta được đúc vào dười thời nào?    Nhà Đinh    Nhà Trần    Nhà hậu Lê    Nhà Nguyễn
667 ***** Con gì không thuộc loài cá mà thuộc loài bò sát?    Cá sấu    Cá tai tương    Cá heo    Cá lóc
668 ***** Bảng chữ cái tiếng việt có bao nhiêu nguyên âm?    12 nguyên âm    6 nguyên âm    10 nguyên âm    17 nguyên âm
669 ***** Tên một vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp là?    Cupid    Venus    Argon    Herong
670 ***** Trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra bao nhiêu ngày đêm?    12    11    13    14
671 ***** Chùa "Một cột" đựơc xây dựng vào thời nào?    Thời Lý    Thời Lê    Thời Trần    Thời Nguyễn
672 ***** Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 do ai soạn thảo?    Nguyễn Trãi    Trần Hưng Đạo    Nguyễn Khuyến    Trần Quốc Toản
673 ***** Làng Bát Tràng ở miền Bắc nổi tiếng về nghề truyền thống nào?    Làm đồ gốm    Dệt vải    Đúc đồng    Tranh sơn mài
674 ***** Hồ Biểu Chánh là tác giả của tác phẩm nào dưới đây?    Ngọn cỏ gió đùa    Nắng trong vườn    Sông Côn mùa lũ    Lão hạc
675 ***** Chất liệu nào sau đây được dùng để may quần áo Jeans cổ điển?    Vải Đêmim    Vải Katê    Vải Sil    Vải Kaki
676 ***** Các loại bánh dưới đây có một loại không là bánh nướng?    Bánh tiêu    Bánh thuẩn    Bánh bông lan    Bánh kẹp
677 ***** Hành tinh to nhất trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào?    Sao Mộc    Sao Thiên Vương    Sao Chổi    Sao Thổ
678 ***** Ban nhạc nổi tiếng Thế giới nào sau đây đã từng đến Việt Nam trình diễn?    Boney M    ABBA    Backstreet boy    MTV
679 ***** Nhân vật nữ nào sau đây trong văn học nước ta là nhân vật hư cấu?    Chị Dậu    Chị út tịch    Chị Tư hậu    Chị Quyên
680 ***** Khi tan vỡ Liên bang Xô Viết có bao nhiêu nước thành viên?    15 nước thành viên    8 nước thành viên    10 nước thành viên    16 nước thành viên
681 ***** Cleopatre là nữ hoàng nước nào?    Ai cập    Hi lạp    La mã    Do thái
682 ***** Nam diễn viên đóng vai chính trong phim Lấy vợ Sài Gòn là ai?    Nguyên Vũ    Quang Dũng    Lam Trường    Đan Trường
683 ***** Điểm phạt đền trong môn bóng ném cách khung thành bao nhiêu mét?    6 mét    10 mét    11 mét    16.5 mét
684 ***** Con ếch được ngành vật lý nào sau đây sử dụng làm vật thí nghiệm đầu tiên?    Điện học    Âm học    Quang học    Nhiệt học
685 ***** Loại rượu nổi tiếng của Bồ Đào Nha tên gì?    Porto    Sake    Vodka    Bồ đào mỹ tửu
686 ***** Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc địa bàn của tỉnh nào nước ta?    Quảng Nam    Phú Yên    Bình dương    Đồng Nai
687 ***** Khi trời mưa trong nước mưa có chất gì làm cho sắt chóng rỉ sét?    Acid Nitric    Acid Oleic    Acid Oxalic    Acid Glutamic
688 ***** Bài thơ Rắn đầu biếng học do ai sáng tác?    Lê Quý Đôn    Mạc Đĩnh Chi    Trạng Quỳnh    Thằng Bờm
689 ***** Tác phẩm điêu khắc nào sau đây trở thành một trong những biểu tượng của Ai Cập?    Tượng Nhân Sư    Tượng thần Venus    Tượng thần Zeus    Tượng Cleopatre
690 ***** Khủng long xuấy hiện vào kỷ nguyên nào?    Permain    Jurassic    Cretasious    Cambrian
691 ***** Bức họa La Joncode do ai vẽ?    Leonard de Vinci    Picasso    Vang go    Mozart
692 ***** Ai là người khám phá ra quang tuyến X?    Rontgen    Hezt    Tesla    Henry
693 ***** Khu du lịch biển Sầm Sơn thuộc địa phận tỉnh thành nào?    Thanh Hóa    Cà Mau    Bà Rịa    Bình Dương
694 ***** Lục địa lớn thứ 3 châu lục là lục địa nào?    Châu Phi    Châu Âu    Châu á    Châu Mỹ
695 ***** Kỳ Thủ cờ vua nào ở Việt Nam được phong là đại kiện tướng quốc tế?    Đào Thiên Hải    Lý An Thuận    Nguyễn Gia Bảo    Trần Đại Thắng
696 ***** Trong cụm từ Hán Việt "Danh Lam Thắng Cảnh" từ nào cú nghĩa là chùa?    Lam    Danh    Thắng    Cảnh
697 ***** Ai phát minh ra bóng đèn điện có dây tóc?    Thomas    Noben    Mac    Garile
698 ***** Người thống nhất các bộ lạc Mông Cổ là ai?    Thành Cát Tư Hãn    ái Nhỉ Cáp Tề    Tư Mã    Ngũ Tử Tư
699 ***** Cụm di tích đền thờ các vua Hùng nằm ở Tỉnh Thành nào?    Phú Thọ    Bình Dương    An Khánh    Hà Nội
700 ***** Điểm Bắc cực của nước Việt Nam thuộc tỉnh nào?    Hà Giang    Kiên Giang    Hải Phòng    Cà Mau
701 ***** ở Việt Nam, bảo thường đổ bộ vào đất liền theo hướng nào?    Đông    Bắc    Nam    Tây
702 ***** Động cơ nào phải có bộ phận đánh lửa?    Động cơ xăng    Động cơ điện    Động cơ nhiệt    Động cơ máy
703 ***** Tai người rất hiếm khi cử động được là do không có gì?    Cơ    Xương    Máu    Động Mạch
704 ***** Nước nào có diện tích lớn nhất thế giới?    Canada    Trung Quốc    Nga    Mỹ
705 ***** Chất nào không được phép có trong thức ăn?    Phooc Môn    Đạm    Đường    Xơ
706 ***** Ai là người theo Phan Đình Phùng đúc súng chống Pháp?    Cao Thắng    Lê Vũ Cầu    La Văn Cầu    Trần Hưng Đạo
707 ***** Đài tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường nào?    Nam Kỳ Khởi Nghĩa    Hai Bà Trưng    Lạc Long Quân    Lý Thường Kiệt
708 ***** Giải bóng đá WorldCup đầu tiên được tổ chức vào năm nào?    1930    1932    1940    1928
709 ***** Ngày nào là ngày gia đình Việt Nam?    28-6    25-6    28-7    25-7
710 ***** Chợ trung tâm của thành phố Nha Trang là chợ gì?    Chợ Đầm    Chợ Gạo    Chợ Cầu Muối    Chợ Chiếu
711 ***** Agatha nữ sĩ người Anh chuyên viết truyện về thể loại gì?    Trinh Thám    Kiếm Hiệp    Tình Cảm    Tự Sự
712 ***** Quốc gia nào ở Đông Nam á không cùng múi giờ với Việt Nam (nhanh hơn 1 giờ)?    Xingapo    Indonesia    Thai Lan    Campuchia
713 ***** Biển nào gợi chút hình tượng về chiếc gương soi?    Địa Trung Hãi    Thái Bình Dương    Đại Tây Dương    Bắc Băng Dương
714 ***** Aljred Nobel - người sáng lập giải Noben là người nước nào?    Thụy Điển    Hà Lan    Mỹ    Nga
715 ***** Ngôn ngữ nào sau đây có nhiều chữ cái nhất?    Nga    Việt Nam    Mỹ    Anh
716 ***** Quần đảo FiFi nằm ở Châu nào?    Châu Đại Dương    Châu âu    Châu á    Châu Mỹ
717 ***** Năm 2003 thành phố Xanhpêtécpua của Nga kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập?    300 năm    200 năm    400 năm    250 năm
718 ***** Trong triều đại nhà Trần, viên tướng nào sau đây thành công trong nghề kinh doanh?    Trần Khánh Dư    Lý An Khánh    Trần Nguyên Hãn    Trần Đại La
719 ***** ở các loài vật có vú các đốt xương cổ đều hiếm khi vượt quá con số mấy?    7    10    32    15
720 ***** Đường xích đạo chạy qua bao nhiêu quốc gia?    12    13    14    15
721 ***** Hãng phim đầu tiên Việt Nam thành lập có tên gì?    Asia Phim    Sài Gòn Phim    Hãng Phim Thống Nhất    Hãng Phim Bông Sen
722 ***** Nữ diển viên xuất sắc nhất giải Oscar 2003 là ai?    Nicol Kidman    Triệu Vy    Chương Tử Di    Cũng Lợi
723 ***** Ca khúc bất hủ "Top of the world" từng được 1 nhóm nhạc nổi tiếng trình bày đó là nhóm?    Capenter    Westlife    MTV    Take That
724 ***** Ngày 26-03-1931 có 1 tổ chức về chính trị được hình thành góp phần vào việc giải phóng dân tộc đó chính là?    Đoàn thanh niên    Quân đội nhân dân    HộI sinh viên    Đảng cộng sản
725 ***** Tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội được thành lập tại đâu?    Quảng Châu    Thiên Tân    Chiều Trâu    Quảng Đông
726 ***** Tại Seagames 21 nước Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương Vàng?    33    71    156    25
727 ***** Từ năm 1989 trở lại đây nước Việt Nam giành được thành tích cao nhất tại Seagames vào năm nào?    2003    1999    1993    1989
728 ***** Nước ta chính thức lấy tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm này?    25-4-1976    27-5-1974    17-2-1977    17-1-1975
729 ***** Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với hơn bao nhiên hòn đảo?    300 hòn đảo    200 hòn đảo    100 hòn đảo    400 hòn đảo
730 ***** Diện tích đất đai ở Việt Nam được xếp hạng bao nhiêu trên thế giới?    65    85    55    75
731 ***** Máy vi tính vào giai đoạn đầu được dùng cho?    Quân sự    Điện toán    Kinh tế    Khoa học
732 ***** Ai là người phát minh ra điện thoại?    Grahambell    Edition    NewTon    Einstrein
733 ***** Hòn đảo nào được xem là lớn nhất thế giới?    Greenland    Scandinavi    Phú Quốc    Madagasca
734 ***** Người đầu tiên thám hiểm vòng quanh trái đất là người nước nào?    Bồ Đào Nha    Anh    Tây Ban Nha    Đức
735 ***** Nước nào phát minh ra giấy đầu tiên?    Ai Cập    Trung Quốc    ấn Độ    Hy Lạp
736 ***** WorldCup 1986 đã được tổ chức tại Quốc gia nào?    Mêxicô    Mỹ    ý    Đức
737 ***** Quốc gia nào có số người chết vì dịch cúm gia cầm nhiều nhất thế giới?    Indonesia    Singapore    Malaysia    Thái Lan
738 ***** Ai là vua phá lưới WorldCup 2006?    Klose    Grosso    Porposky    Henry
739 ***** ở Châu Âu, nước nào là nước xây dựng vườn cấm quốc gia đầu tiên năm 1969?    Thụy Điển    Ba Lan    Đan Mạnh    úc
740 ***** Vườn cấm Quốc Gia Cúc Phương được lập ra vào năm nào?    1962    1960    1961    1963
741 ***** Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 diễn ra ở đâu?    Anh    Nga    Đức    Mỹ
742 ***** Close to you là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc nào?    Carpenter    Boney M    Modern Talking    Badboyblue
743 ***** Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nước Đức đã đánh nước nào đầu tiên để mở đầu cho cuộc xâm lược trên toàn thế giới?    Ba Lan    Nga    Lybia    Thụy Điển
744 ***** Quỹ loài vật hoang dã thế giới có tên là?    WWF    IUCN    CCN    UFO
745 ***** Nước nào phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên trạm không gian lần thứ 3?    Trung Quốc    Nhật Bản    Singapo    Hàn Quốc
746 ***** Xà phòng là hỗn hợp của muối Natri với?    Axít béo    Axit Clohidric    Axit Axetic    Axit Nitric
747 ***** Đạo nho trở thành hệ tư tưởng chính thống của đẳng cấp thống trị vào thời nào?    Thời Lê    Thời Lý    Thời Nguyễn    Thời Trần
748 ***** Diễn viên nữ chính trong phim "Vĩ tuyến 17- ngày và đêm"?    NSND Trà Giang    NSND Tuệ Minh    NSND Thanh Tú    NSND Hoàng Minh
749 ***** Tháp chàm chịu ảnh hưởng của kiến trúc nào?    Nam ấn    Mã Lai    Thái Lai    Chăm
750 ***** Bắt Vợ là tập tục cướI xin của dân tộc nào?    H-Mông    Mường    Ê-Đê    Thái
751 ***** Quốc hiệu nhà nước ta là "Việt Nam" có từ thời Nguyễn ánh năm?    1804    1802    1803    1805
752 ***** Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát là 2 câu thơ trong bài?    Viếng Lăng Bác    Ra Lăng Bác    Thăm Lăng Bác    Kính yêu Bác
753 ***** "Gặm 1 khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trông ngày tháng dần" qua là câu thơ được viết bởi?    Thế Lữ    Trần Tế Xương    Viễn Phương    Chính Hữu
754 ***** Bản trường ca "Đẻ đất đẻ nước" là của dân tộc nào?    Ê-đê    H-Mông    Chăm    Mường
755 ***** Nối dây là tập tục của dân tộc?    Ê-đê    Mường    H-Mông    Chăm
756 ***** Cần Giờ thuộc địa phận tỉnh nào?    TP Hồ Chí Minh    Đồng Nai    Bình Dương    Long An
757 ***** Tên 1 vườn quốc gia nổi tiếng ở Đồng Nai?    Cát Tiên    Cần Giờ    Bình Châu    Mã Đã
758 ***** Vị vua nào phát hành tiền giấy đầu tiên ở nước ta?    Hồ Qúy Li    Minh Mạng    Trần Hưng Đạo    Nguyễn Huệ
759 ***** Với nhạc nền du dương, lãng mạn, ca khúc chính trong game Final Fantasy 8 là?    Eyes on me    The piper    Fantasy    melody of life
760 ***** Từng vang danh 1 thời, nhóm nhạc the Bee Gees gồm mấy thành viên?    3    1    2    4
761 ***** Ngày 20-11 chính thức được chọn làm ngày "Hiến chương các nhà giáo" tại đâu?    Vac-xa-va (Ba Lan)    Washington (Mỹ)    Roma (Italia)    Mac-xây (Pháp)
762 ***** Sau khi chuyển đi từ câu lạc bộ Fiorentina, Gabriel Batistuta giúp câu lạc bộ nào dành chức vô địch?    As-Roma    Juve    AC Milan    Inter Milan
763 ***** Giai đoạn Đại Việt tồn tại được bao nhiên thế kỷ?    5    4    3    6
764 ***** Vụ nhiễm độc thủy ngân ở vịnh Minamata (Nhật) do nước thải xảy ra vào năm?    1952    1996    1947    1899
765 ***** Trong trận ý-Hàn Quốc tạI WorldCup 2002, cầu thủ nào phải nhận chiếc thẻ vàng cuối cùng?    Francessco Totti    Perotta    ParkChiSung    AnJungHoang
766 ***** Huấn luyện viên dẫn dắt ý vào kỳ WorldCup 2002 là ai?    Trappatoni    Ericsson    Capello    Mourinho
767 ***** Trong lịch sử WorldCup ai đã phá kỷ lục của dội bom cuả Gerd Muller?    Ronaldo    Batistuta    Pavel Nedved    Wayne Rooney
768 ***** Vua sư tử là biệt danh do các fan bóng đá giành tặng cho cầu thủ nào?    Batigol    Totti    Montella    Nedved
769 ***** Java là tên của 1 quần đảo ở đâu?    Indonesia    Malaysia    ấn Độ    Thai Lan
770 ***** Wanney Rooney ra sân trong đội tuyển Anh vào năm bao nhiêu tuổi?    18    20    19    21
771 ***** Nhà sinh vật học người Đức Ernst haaeckel đã đề xuất thuật ngữ "Ecologhi" vào năm nào?    1869    1870    1871    1872
772 ***** Cây lô hội (nha đam) thuộc họ nào?    Agaveceae    Fabaceae    Poaceae    Sonneratiaceae
773 ***** Ca khúc nào đã từng được ca sĩ nổi tiếng Lobo trình bày?    How can't I tell her    Everytime    Last Chrismast    Hello
774 ***** Arrol Carter là em trai của 1 thành viên trong nhóm nhạc nào?    Backstreet Boy    Nsync    westlife    Five
775 ***** Tác giả của tác phẩm "Bố già" là ai?    Mario Puzzo    J.K.Rowling    Mac Helen    Margeret Thetcher
776 ***** Trong hệ mặt trời, hành tinh nào không có mặt trăng?    Thủy tinh và Kim tinh    Mộc tinh    Kim tinh    Thủy tinh
777 ***** Hiện tượng khi mặt trời, trái đất và mặt trăng theo thứ tự cùng nằm trên đường thẳng    Nguyệt thực    Hoàng hôn    Giao thừa    Nhật thực
778 ***** Ai là người đầu tiên chứng minh trái đất có dạng hình cầu?    Aristotle    Copecnich    Galileo     Acsimet
779 ***** Hành tinh nào tự quay nhanh đến mức một ngày ở đó chỉ khoảng 10 giờ đồng hồ?    Thổ tinh và Mộc tinh    Mộc tinh và Kim tinh    Thổ tinh và Kim tinh    Kim tinh và Hỏa tinh
780 ***** Hành tinh nào có chiều quay không cùng chiều với các hành tinh còn lại?    Kim tinh    Trái dất    Hỏa tinh    Thủy tinh
781 ***** Những hành tinh nào không có bầu khí quyển?    Thủy tinh    Kim tinh    Mộc tinh    Trái đất
782 ***** Trong các đơn vị đo chiều dài sau, đơn vị nào là lớn nhất?    Pasêc    Km    Năm ánh sáng    Đơn vị thiên văn
783 ***** Câu lạc bộ nào duy nhất chưa từng vắng mặt ở các cúp châu Âu kể từ khi giải này được khởi tranh (1955)?    Barcelona    Manchester United    Ajax Amsterdam    Juventus
784 ***** Câu lạc bộ nào được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20?    Real Madrid    Manchester United    Barcelona    Juventus
785 ***** Sea Games lần đầu tiên được tổ chức vào năm nào?    1959    1955    1963    1969
786 ***** Thẻ vàng, thẻ đỏ được sử dụng lần đầu tiên tại WorldCup vào năm nào?    1970    1955    1959    1982
787 ***** Thủ môn duy nhất trong lich sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu là người nước nào?    Nga    Anh    Tây Ban Nha    Đức
788 ***** Từ Sea Games 22 trở đến nay, địa điểm thi đấu phải treo bao nhiêu lá cờ?    14    8    10    18
789 ***** Logo của SEA Games 22 do ai sáng tác?    Nguyễn Trí Long    Bùi Nhật Quang    Nguyển Thái Hùng    Nguyễn Quang Vinh
790 ***** Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá được gọi là gì?    Hóa thạch    Sinh vật cổ    Sinh vật nguyên thủy    Cổ sinh vật học
791 ***** Loại hạt nào sau đây có khả năng tồn tại lâu nhất?    Hạt hoa súng    Hạt ngô    Hạt ổi    Hạt tiêu
792 ***** Máu chứa bao nhiêu phần trăm nước (%)?    78    30    48    85
793 ***** Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là gì?    Protein và Axit Nucleic    Protein    Axit Nucleic    Carbon hydrat
794 ***** Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống?    C. H, O, N.    N, P, K, ca.    C. H, O, N, Cu, Zn.    C. H, O, N, N, P, K, Mg
795 ***** Đặc điểm nào sau đây đã có ở vượn người?    Biểu lộ tình cảm vui buồn    Đôi tay đã tự do khi di chuyển    Đứng thẳng    Tư duy trìu tượng phức tạp
796 ***** Trong các dạng vượn người, dạng có quan hệ gần gũi với người nhất là?    Tinh tinh    Vượn    Khỉ Gôrila    Đười ươi
797 ***** Cột sống hình chữ S ở người liên quan đến hoạt động nào sau đây?    Đi đứng thẳng    Phát triển tiếng nói    Sử dụng công cụ lao động    Tư duy trừu tượng
798 ***** Đặc điểm nào sau đây ở người gắn liền với sự phát triển của tiếng nói?    Xương hàm dưới cằm lồi rõ    Răng nanh kém phát triển    Trán rộng và thẳng    Gờ hốc mắt không có
799 ***** Trong quang hợp, ánh sáng màu gì có khả năng cung cấp nhiều năng lượng nhất cho cây?    Xanh, đỏ, tím    Tất cả đều cho kết quả như nhau    Tia hồng ngoại và tia cực tím    Vàng, lục, da cam
800 ***** Vị thần nào sau đây là thần ánh sáng, thần thi ca, thần âm nhạc, thần tiên tri trong thần thoại Hy Lạp?    Apollo    Ares    Hera    Athena
801 ***** Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào sau đây được Robinson Crusoe sử dụng nhiều nhất?    Dê    Lợn rừng    Bò sữa    Cừu
802 ***** Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách?    J. K. Rowling    Oprah Gail Winfrey    Ingvar Kamprad    Carlos Slim Helus
803 ***** Các bài thơ "Hành lộ nan", "Tĩnh dạ tư", "Thái liên khúc" là những bài thơ của tác giả nào?    Lý Bạch    Từ Ngưng    Đỗ Phủ    Trương Hán Siêu
804 ***** Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy lật tâm lý?    Tố tâm    Số đỏ    Bỉ vỏ    Tất cả đều sai
805 ***** Tác phẩm nào sau đây lên án chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ 19?    Túp lều bác Tom    Nhà tài chính    Chiếc lá cuối cùng    Cuốn theo chiều gió
806 ***** Tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao được đổi tên mấy lần?    3    2    4    5
807 ***** Truyền thuyết nào sau đây thuộc thời kỳ Âu Lạc?    An Dương Vương    Thánh Gióng    Lạc Long Quân - Âu Cơ    Sơn Tinh - Thủy Tinh
808 ***** Người hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp trong trường ca "Illiat và Odyssey"    Asin (Achilles)    Thần Dớt (Zeus)    Odixe (Odyssey)    Hecquyn (Hercules)
809 ***** Cho tới năm 2003, số môn thi đấu nhiều nhất tại SEA Games là bao nhiêu?    34    24    25    42
810 ***** Lần đầu tiên SEA Games có 10 quốc gia tham dự được tổ chức tại đâu?    Thái Lan    Indonesia    Việt Nam    Myanmar
811 ***** Cho đến năm 2001, thứ hạng cao nhất của đoàn Việt Nam qua các kỳ SEA Games là hạng mấy?    4    2    3    5
812 ***** Cho đến năm 2007, Thái Lan đã tổ chức bao nhiêu lần Đại hội SEA Games?    6    3    4    5
813 ***** SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam có bao nhiêu môn thi đấu?    32    28    34    38
814 ***** Cầu thủ được mệnh danh là "Chiếc chân trái ma thuật"?    Rivaldo    Romario    Thierry Henry    Roberto Carlos
815 ***** Bóng bàn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, nó có nguồn gốc từ nước nào?    Anh    Pháp    Trung Quốc    Hy Lạp
816 ***** Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô định thế giới năm bao nhiêu tuổi?    14    12    16    18
817 ***** Lý Tiểu Long là một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh nước nào?    Mỹ    Trung Quốc    Anh    Pháp
818 ***** Đàn bầu xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng thời gian nào?    Thế kỷ thứ 7    Thế kỷ thứ 9    Thế kỷ thứ 11    Thế kỷ thứ 17
819 ***** Giải thưởng "Cánh diều vàng" đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?    2002    1998    1996    1994
820 ***** Phim đầu tiên của người Việt?    Đồng tiền kẽm tậu được ngựa    Trọn tình    Cánh đồng hoang    Cánh đồng ma
821 ***** Bối cảnh của phim "Mùi đu đủ xanh" là Sài Gòn thập niên 1950, bộ phim được quay ở đâu?    Paris    Việt Nam    Thượng Hải    New York
822 ***** Siêu sao điện ảnh Thành Long của Trung quốc có họ là gì?    Trần    Lý    Triệu    Hồ
823 ***** Điều kiển từ xa được phát minh vào năm nào?    1898    1828    1788    1918
824 ***** Máy bay trưc thăng được phát minh vào năm nào?    1936    1945    1914    1880
825 ***** Những ngày đầu thành lập, Nokia - hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới ngày nay chuyên sản xuất mặt hàng gì?    Giấy    Vi mạch    Điện thoại    Cao su
826 ***** Tháp Eiffel được hoàn tất vào năm nào?    1889    1905    1883    1833
827 ***** Ông là người sáng lập ra hãng ôtô nổi tiếng, tuy nhiên ông còn là một thợ sửa đồng hồ rất giỏi.    Henry Ford    Toyoda Kiichiro    Soichiro Honda    Chung Ju-Yung
828 ***** Tên dân gian của Venus (Sao Kim)    Sao mai hay Sao hôm    Sao khuê    Sao chức nữ    Sao bắc đẩu
829 ***** Quỹ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì?    Elip    Parapol    Hypecpol    Tròn
830 ***** Lò phản ứng hạt nhân của nước ta đầu tiên nằm ở đâu?    Đà Lạt    Hà Nội    Cần Thơ    Đồng Nai
831 ***** Bán kính trái đất là bao nhiêu kilomet (Km)?    6.378    63.78    6.378.000    6.873
832 ***** Đậu tương, lạc, thuốc lá được trồng nhiều nhất trên loại đất nào?    Đất bạc mầu    Đất phèn    Đất phù sa    Đất xám
833 ***** Nếu bạn đang ở vĩ độ 0, kinh độ 0, bạn đang ở:    Đại Tây Dương    Greenwich (Anh Quốc)    Ghana (Quốc gia tại Tây Phi)    Hawaii (Bang thứ 50 của Mỹ)
834 ***** Diện tích nước ta rộng khoảng bao nhiêu Km2?    330    300    250    260
835 ***** Con sông nào chảy qua 10 nước châu Âu và 3 thủ đô?    Danube (Đa Nuýp)    Volga    Thames    Rheil
836 ***** Mật độ dân số thành phố nào đông nhất trong những thành phố sau?    New York    Hà Nội    Tokyo    Moskva
837 ***** Trong các nước sau, nước nào có đường biên giới với nước ta là dài nhất?    Lào    Thái Lan    Trung Quốc    Campuchia
838 ***** Hồ nước ngọt nào lớn nhất theo thể tích và sâu nhất thế giới?    Hồ Baikal    Hồ Victoria    Hồ Ladoga    Hồ Lhagba Pool
839 ***** Thành phố thủ đô của quốc gia nào nằm ở gần cực bắc nhất?    Iceland (Ai Xơ Len)    Stockholm (Thụy Điển)    Moskva (Nga)    Victoria (Cabada)
840 ***** Đại dương có diện tích nhỏ nhất trên thế giới?    Bắc băng dương    Thái bình dương    Đại tây dương    ấn độ dương
841 ***** Biển nội địa có diện tích rộng nhất?    Địa trung hải    Biển Caspi    Thái bình dương    Biển hồng hải
842 ***** Tên dãy núi lớn nhất thế giới?    Himalaya    Andes    Alps    Trường Sơn
843 ***** Thành phố được mệnh danh là thành phố hoa hồng?    Portland (Mỹ)    Paris (Pháp)    Sofia (Bulgaria)    London (Anh)
844 ***** Vùng có tỷ lệ người biết chữ thấp nhất nước ta là?    Tây bắc    Đông bắc    Tây nguyên    Bắc trung bộ
845 ***** Nơi có hải cảng sầm uất nhất thế giới, bạn cho biết tên thành phố này?    Thượng Hải    London    New York    Trân Châu Cảng
846 ***** Châu nào gần như toàn bộ các nước đều trồng lúa?    Châu Phi    Châu á    Châu Âu    Châu Mỹ
847 ***** Núi lửa hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay nằm ở đâu?    Quần đảo Hawaii    Indonesia    Nhật Bản    Philippines
848 ***** Thành phố đông dân nhất Đông Nam á?    Jakarta    Thành phố Hồ Chí Minh    Bangkok    Phnôm Pênh
849 ***** Nguồn gốc tên nước này có nghĩa là "ngôi làng"?    Canada    Đài Loan    Mexico    Hàn Quốc
850 ***** Hồ nào lớn nhất thế giới?    Caspi    Baikal    Ngũ Đại Hồ    Victoria
851 ***** Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam á?    Biển hồ Campuchia    Hồ Ba Bể    Hồ Thanh Hải    Hồ Tây
852 ***** Nhiệt độ cao nhất thế giới được ghi nhận ở đâu?    Sa mạc Libya    Thung lũng chết California    Sa mạc Sahara    Sa mạc Gobi (Mông cổ)
853 ***** Sa mạc nào lớn nhất thế giới?    Sa mạc Sahara    Sa mạc Gobi (Mông Cổ)    Great Victoria    Great Sandy
854 ***** Nơi lòng sông Mê Kông mở rộng nhất thuộc biên giới nước nào?    Lào - Campuchia    Việt Nam - Campuchia    Trung Quốc - Myanmar    Myanmar - Thái Lan
855 ***** Loại đá được hình thành từ xác động vật?    Đá vôi    Đá catket    Đá trầm tích    Đá magma
856 ***** Loại đất có diện tích lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long?    Đất Phèn    Đất đầm lầy    Đất mặn    Đất phù sa
857 ***** Sông dài thứ ba thế giới?    Mississippi    Nil    Amazon    Hoàng Hà
858 ***** Bức tranh điêu khắc bằng đá to nhất, dài nhất thế giới nằm ở đâu?    Campuchia    Trung Quốc    Mỹ    Lào
859 ***** Đều đặc biệt Kimono y phục truyền thống của Nhật Bản là gì?    Chỉ có một kích cỡ    Chỉ mặc vào mùa đông    Làm bằng loại lụa đặc biệt    Không thể tự mặc
860 ***** Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện vào trong thời gian nào?    Khởi nghĩa Nam Kỳ    Khởi nghĩa Hương Khê    Binh biến Đô Lương    Khởi nghĩa Bắc Sơn
861 ***** Tiếng việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy tại Mỹ?    7    5    6    8
862 ***** Thụy Điển nổi tiếng với thể loại nhạc nào?    Pop    Dance    Jazz    Cổ điển
863 ***** C.Mác làm Tổng biên tập cho tờ báo nào vào năm 1842?    Báo sông Ranh    Biên niên Pháp Đức    Tình cảnh giai cấp CN Anh    Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
864 ***** ở Đông Nam á, Đảng Cộng sản được thành lập đầu tiên tại nước nào?    Indonesia    Việt Nam    Lào    Campuchia
865 ***** Di Hòa Viên là nơi nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Bạn cho biết lịch sử tồn tại của no (năm).    800    500    700    1
866 ***** Bạn cho biết tháp Rùa được xây dựng ở thế kỷ nào?    18    15    16    17
867 ***** Bạn cho biết vua Lê nào được lịch sử tôn làm anh hùng?    Lê Thái Tổ    Lê Hiền Tông    Lê Chiêu Tông    Lê Thánh Tông
868 ***** Christopher Columbus được sinh ra ở đâu?    Italia    Anh    Pháp    Đức
869 ***** Khối Warszawa là một liên minh gồm bao nhiêu nước?    8    4    5    6
870 ***** Bạn cho biết khoảng bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam sử dụng tiếng Việt (%)?    85    68    90    95
871 ***** Bạn cho biết tháp CN (CN Tower) là ngọn tháp nổi tiếng thế giới của thành phố nào?    Toronto    Tokyo    New York    London
872 ***** Che Guevara hay El Che là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, bạn cho biết ông là người nước nào?    Argentina    Cuba    Venezuela    Mexico
873 ***** Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) chính thức được lưu hành vào năm nào?    2002    1998    2000    2001
874 ***** Dưới đời nhà Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được nhiều người trọng dụng nhất?    Chu Văn An    Trương Hán Siêu    Nguyễn Trãi    Phạn Sư Mạnh
875 ***** Tổ chức duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập.    Liên hợp quốc    WTO    Liên minh Châu Âu    ASEAN
876 ***** Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam    Nguyễn Hiền    Lê Văn Thịnh    Vũ Tuấn Chiêu    Nguyễn Kì
877 ***** Có bao nhiêu vị thần trên đỉnh Olympus?    12    9    15    17
878 ***** Văn Miếu, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng dưới triều đại nào?    Nhà họ Lý    Nhà họ Trần    Nhà họ Ngô    Nhà họ Nguyễn
879 ***** Triều đại nhà Nguyễn bắt đầu từ năm nào?    1802    1790    1845    1860
880 ***** Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?    1977    1989    1979    1972
881 ***** Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết?    Phần Lan    Anh    Đan Mạch    Mỹ
882 ***** Nền văn minh Babylon ngày nay thuộc đất nước nào?    Iraq    Arab Saudi    Iran    Hy Lạp
883 ***** Thủ đô nước nào lâu đời nhất đông Nam á?    Hà Nội - Việt Nam    Bangkok - Thái Lan    Viêng Chăn - Lào    Phnom Penh - Campuchia
884 ***** Bao nhiêu % dân Trung Quốc đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời bấy giờ?    70    20    30    60
885 ***** Bạn cho biết vua Lê nào có tên tuổi rực rỡ nhất trong thời kỳ trị nước?    Lê Thánh Tông    Lê Hiền Tông    Lê Thái Tổ    Lê Nhân Tông
886 ***** Bạn cho biết từ năm 2001, mức lương của tổng thống Mỹ là bao nhiêu (USD)?    400    300    500    600
887 ***** Giai đoạn "Đông Chu Liệt Quốc" trong lịch sử Trung Hoa tính từ thời kỳ nhà nào đến thời nhà nào?    Chu - Trần    Chu - Tùy    Tần - Tống    Tống - Nguyên
888 ***** Hai câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Đền cũ lâu đài bóng tịch dương" là của tác giả nào?    Bà Huyện Thanh Quan    Hồ Xuân Hương    Đoàn Thị Điểm    Thâm Tâm
889 ***** Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đoạt giải "Đĩa vàng" tại Nhật với ca khúc nào?    Ngủ đi con    Bông hồng cài áo    Huyền thoại mẹ    Nguồn cội
890 ***** Thủ đô của Canada là?    Ottawa    Quebec    Montreal    Ontario
891 ***** Bức tranh "Thiếu nữ ngồi bên hoa Huệ" của tác giả nào?    Tô Ngọc Vân    Trần Văn Cẩn    Bùi Xuân Phái    Nguyễn Sáng
892 ***** Quê hương của bia Heineken ở đâu?    Ba Lan    Hà Lan    Thụy Điển    Thụy Sĩ
893 ***** Làng Yên Phụ ở Hà Nội nổi tiếng với nghề gì?    Làm hương    Kim hoàn    Làm cốm    Đúc đồng
894 ***** Đâu là từ đúng chính tả nhất?    Chất phác    Chấc phát    Chất phát    Chấc phác
895 ***** Sân vận động "Công viên các hoàng tử" là sân nhà của câu lạc bộ nào?    Paris Saint Germain    Liverpool    AC Milan    Ajax Amstecdams
896 ***** Phong trào "văn hóa phục hưng" xuất hiện đầu tiên ở nước nào?    ý    Anh    Pháp    Đức
897 ***** Tên "Nhập Vân Long" là tên hiệu của nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử?    Công Tôn Thắng    Lâm Xung    Lỗ Trí Thâm    Lý Quỳ
898 ***** Tên tiếng Anh viết tắt của hệ thống tiền tệ Châu Âu là gì?    EMS    EMU    EFTA    ECU
899 ***** Một trong các bộ phim đoạt giải Oscar lần thứ 78?    Crask    Titanic    Brokeback Mountain    Munich
900 ***** Nhà hát kịch nổi tiếng thế giới cả ba mặt đều hướng ra biển thuộc đất nước nào?    úc    Anh    Mỹ    Thụy Điển
901 ***** Hoa Loa Kèn thường xuất hiện vào mùa nào trong năm?    Hạ    Xuân    Thu    Đông
902 ***** Bài hát trong phim "Vợ chồng A Phủ" là gì?    Bài ca trên núi    Huyền thoại hồ núi Cốc    Chảy đi sông ơi    Dư âm
903 ***** Ai đã khắc chữ "Nam thiên đệ nhất động" lên cửa động Hương Tích?    Chúa Trịnh Sâm    Chu Mạnh Trinh    Vua Bảo Đại    Nam Phương Hoàng Hậu
904 ***** Truyện Kiều của Nguễn Du tổng cộng gồm bao nhiêu câu thơ?    3254    3001    3203    3541
905 ***** Quỹ nhi đồng liên hợp quốc viết tắt là gì?    UNICEF    UNESCO    UNDP    UNHCR
906 ***** Bài hát "Giấc mơ AiKia" được sử dụng trong bộ phim nào?    Những cô gái chân dài    Yêu lầm    39 độ yêu    Gái nhảy
907 ***** Trong tác phẩm Tam Quốc Chí, người được mệnh danh là "Phụng Sồ"?    Bàng Thống    Chu Du    Gia Cát Lượng    Tư Mã ý
908 ***** Danh họa nổi tiếng "Van Gogh" là người nước nào?    Hà Lan    Nga    Canada    Bỉ
909 ***** Giải vô địch bóng đá thế giới (WorldCup) năm 2010 được tổ chức ở đâu?    Tất cả đều sai    Đức    Brazil    Australia
910 ***** Ban nhạc huyền thoại nào thể hiện ca khúc "Yesterday"?    The Beatles    ABBA    U2    Queen
911 ***** Bộ phim "Hoàng Kim Giáp" nói về triều đại nào của Trung Quốc?    Nhà Đường    Nhà Tống    Nhà Nguyên    Nhà Tùy
912 ***** Bao nhiêu năm thì nước ta tiến hành tổng điều tra dân số 1 lần?    10    3    5    15
913 ***** Tác phẩm nổi tiếng "Chuông nguyện hồn ai" của nhà văn nào?    Ernest Miller Hemingway    Hector Malot    Mark Twain    Victor Hugo
914 ***** Ngôn ngữ chính của CuBa là gì?    Tây Ban Nha    Anh    Pháp    Latinh
915 ***** Him Lam là cứ điểm tiêu diệt địch thứ mấy trong chiến dịch Điện Biên?    1    2    3    4
916 ***** Bài phú nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam "Ngọc Tỉnh Liên" là của vị Trạng Nguyên nào?    Mạc Đĩnh Chi    Nguyễn Hiền    Trương Hán Siêu    Lê Văn Thịnh
917 ***** Trong lịch sử câu lạc bộ Manchester United cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là ai?    Bobby Charlton    George Best    Roy Keane    Gary Neville
918 ***** Bộ phim "Sao tháng 8" của điện ảnh Việt Nam ra đời năm nào?    1976    1977    1978    1979
919 ***** Hoàng hậu Mari Antoanet của nước Pháp là vợ của vua nào?    Luis 16    Luis 14    Luis 15    Vua khác
920 ***** Ai được mệnh danh là "Tam Nguyên Yên Đổ"    Nguyễn Khuyến    Nguyễn Bỉnh Khiêm    Nguyễn Du    Nguyễn Trãi
921 ***** Danh hiệu hoa hậu thế giới năm 2006 thuộc về nước nào?    CH Czech    Venezuela    Ba Lan    Thổ Nhĩ Kỳ
922 ***** Trên đỉnh ngọn núi Tùng ở Thanh Hóa có lăng mộ thờ vị anh hùng dân tộc nổi tiếng nào?    Bà Triệu    Nguyên Phi ỷ Lan    Lê Chân    Hai Bà Trưng
923 ***** Tên gọi khác của quả mướp đắng?    Khổ qua    Mướp hương    Bầu    Mướp lai
924 ***** Tác giả của bài thơ "Nhớ con sông quê hương"?    Tế Hanh    Nguyễn Thi    Đỗ Trung Quân    Quang Dũng
925 ***** Tác giả của ca khúc "Hương ngọc lan"    Anh Quân    Hồng Đăng    Thanh Hải    Huy Du
926 ***** Thành phố nào của Italia được Shakespeares chọn làm bối cảnh diễn ra câu chuyện "Romeo và Juliet"?    Verona    Milan    Parma    Turin
927 ***** Thành phố nào là trung tâm của cách mạng tháng 10 Nga?    Saint Peterburg (Leningrad )    Bacu    Stalingrad    Moskva
928 ***** Chuyến bay đầu tiên thế giới của 2 anh em nhà Smith đã nối liền 2 châu lục nào?    Châu Đại Dương - Châu Âu    Châu Âu - Châu á    Châu Phi - Châu Mỹ    Châu Mỹ - Châu Đại Dương
929 ***** Trong bài thơ "Canh một" của Lê Thánh Tông có câu: "Tấp tểnh trời vừa mọc Đầu tinh". Bạn cho biết Đầu tinh là sao nằm ở phương nào?    Bắc    Đông    Tây    Nam
930 ***** Sự tích trầu cau theo truyền thuyết đã xảy ra vào thời vua Hùng thứ bao nhiêu?    12    10    14    16
931 ***** Quốc ngữ của Singapore?    Malaysia    Tamil    Singlish    Trung
932 ***** Thành tích cao nhất của đội tuyển Tây Ban Nha qua các kỳ WorldCup?    Vô địch    Vòng loại    Hạng tư    Hạng ba
933 ***** Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch Châu Âu lần đầu vào năm nào?    1964    1960    1968    1972
934 ***** Lần đầu tiên đội tuyển ý vô địch thế giới vào năm nào?    1934    1938    1942    1946
935 ***** Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất đội tuyển Tây Ban Nha?    Raul gonzalez     fernando Hierro     fernando Morientes     Luis enripue
936 ***** Đất nước nào trên thế giới có hình dạng giống quả ớt?    Chile    Cuba    Brazil    Lào
937 ***** Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phảm nào lại có 5 chương?    Bản giao hưởng đồng quê - Beethoven    Bốn mùa - Vivaldi    Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ - Mozart    Sông Danube xanh - Strauss
938 ***** Đại hội thể thao Olympic hiện đại lần đầu tiên năm 1886 có mấy môn thể thao dành cho phụ nữ?    Không có môn nào    2    3    1
939 ***** Bài hát "Tình ca" của Hoàng Việt nói đến mùa nào trong năm?    Mùa xuân    Mùa hạ    Mùa thu    Mùa đông
940 ***** Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?    Chuột Mickey    Thủy thủ Popeye    Vịt Donald    Tom & Jerry
941 ***** World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự?    13    11    12    15
942 ***** Đàn độc huyền là tên gọi khác của loại đàn nào?    Đàn bầu    Đàn guitar    Đàn piano    Đàn đá
943 ***** 9 ngọn núi của nền âm nhạc thế giới là 9 bản giao hưởng của ai?    Beethoven    Mozatr    Tchaicovsky    Vivaldi
944 ***** Bán kính vòng tròn trung tâm sân bóng đá chính thức là bao nhiêu?    9m15    8m15    8m10    9m10
945 ***** Phim Cách mạng Việt Nam đầu tiên là phim gì?    Chung một dòng sông    Đồng tiền kẽm tậu được ngựa    Cánh đồng hoang    Phim khác
946 ***** Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên?    4    3    5    2
947 ***** Môn võ nào được gọi là Hiệp khí đạo?     Aikido    Judo    Pencat silat    Karatedo
948 ***** Quốc gia nào giành nhiều huy chương vàng thứ 3 Olympic Athens 2004?    Nga    Anh    Hylap    Tây Ban Nha
949 ***** Đội tuyển bóng đá nước nào vô địch Euro năm 1976?    Không phải 3 đội trên    Đức    Italy    Pháp
950 ***** Phần 1 và 2 của bộ phim Harry Potter do ai đạo diễn?    James Cameron    Christina Anguilera    Scorpions    Không phải 3 người trên
951 ***** The Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là?    Võ sĩ đô vật    Cầu thủ    Bồi bàn    Tất cả đều sai
952 ***** Joseph Haydn, tác giả của 104 bản giao hưởng, cha đẻ của giao hưởng cổ điển quy định một bản giao hưởng gồm bao nhiêu chương?    4    3    5    6
953 ***** Trong bóng chày, đội nào được chơi trước?    Đội khách chơi trước.    Đội thắng khi phân định bằng đồng xu.    Quyết định của trọng tài.    Chủ nhà chơi trước.
954 ***** Giải thưởng điện ảnh và truyền hình BAFTA là của nước nào?    Anh    Mỹ    ấn Độ    Italya
955 ***** Bộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927    Ca sĩ nhạc Jazz    Steam Boat    Bạch Tuyết và 7 chú lùn    Mickey Mouse
956 ***** Thi Sách họ gì?    Đặng    Ngô    Lê    Phạn
957 ***** Tên gốc của loại bánh là đặc sản của Từ Sơn, Đình Bảng, Bắc Ninh? Nó thường được gọi là gì?    Bánh phu thê - suxê    Bánh cáy    Bánh đa    Bánh cu đơ
958 ***** Hội Tao Đàn do Lê Thánh Tông thành lập có bao nhiêu người?    28    29    30    31
959 ***** 18-4-1288, triều đình nhà Trần đã tổ chức dâng tù binh nhà Nguyên để tỏ lòng biết ơn với dân tộc ở đâu?    Lăng vua Trần Thái Tông.    Thăng Long.    Bến Bình Than.    Quân doanh Vạn Kiếp.
960 ***** ở Hà Nội, xác B52 có ở hồ nào?    Hồ Ngọc Hà    Hồ Tây    Hồ trúc bạch    Hồ Ngọc Khánh
961 ***** Đất nước có bảng chữ cái gồm 76 chữ cái.    Cambodia    Nga    China    Pháp
962 ***** Người lao động ở đất nước nào không phải đóng thuế?    Vatican    Thụy Sỹ    Kuwait    Singapore
963 ***** Vào những năm 1850-1870, nước nào có nền công nghiệp đứng đầu thế giơi và được coi là "công xưởng của thế giới"?    Anh    Pháp    Mỹ     Đức
964 ***** Hồ Chí Minh viết bản di chúc đầu tiên vào năm nào?    1965    1960    1966    1890
965 ***** Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng với nghề thủ công nào?    Dệt chiếu    Dệt vải    Làm chiếu    Làm nón
966 ***** Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu?    Gia Định    Cao Bằng    Quảng Ninh    Nghệ An
967 ***** Bác Hồ phát động Tết Trồng Cây vào năm nào?    1960    1965    1961    1954
968 ***** Ông tổ của "Đờn ca tài tử"?    Cao Văn Lầu    Nguyễn Văn Chánh    Nguyễn Thượng Hiền    Cao Bá Long
969 ***** Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn ái Quốc vào năm nào?    1919    1980    1965    1954
970 ***** Bản án chế độ Thực dân Pháp của Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu phụ lục?    12 chương và 1 phụ lục    12 chương và 9 phụ lục    5 chương và 3 phụ lục    12 chương và 5 phụ lục
971 ***** Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây dựng sau khi lên ngôi hoàng đế năm 544?    Chùa Chấn Quốc    Chùa 1 cột    Chùa Hương    Chùa Phật Tích
972 ***** Lớp màng vôi mỏng xuất hiệu trên răng khi bạn thưỡng xuyên quên chải răng gọi là gì?    Cao răng    Men răng    Sâu răng    Không phải 3 loại trên
973 ***** Thiên thể nào lớn đễn nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi trọng lực của nó?    Hố đen    Hố sâu    Hố ánh sáng    Loại khác
974 ***** Dòng sông băng di chuyển chậm dần xuống dưới chân núi gọi là gì?    Băng hà    Băng tan    Băng trôi    Băng đá
975 ***** Danh tướng có câu nói nổi tiếng "Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc" là ai?    Lý Thường Kiệt    Trần Quốc Toản    Võ Nguyên Giáp    Người khác
976 ***** Bài hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" do ai sáng tác?    Huy Thục    Hoàng Ngọc Phách    Trần Tiến    Trần Hiếu
977 ***** Tiểu thuyết văn học đầu tiên của Việt Nam là tác phẩm nào?    Tố tâm    Sống mòn    ánh trăng quê    không phải 3 tác phẩm trên
978 ***** Năm phát minh ra Penecilin?    1928    1929    1930    1931
979 ***** Đơn vị dân cư nhỏ nhất ở vùng dân tộc khơ me Nam bộ, tương đương với làng được gọi là gì?    Sóc    Buôn    Bản    Vùng
980 ***** Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?    Nhôm    Sắt    Đồng    Chì
981 ***** Đàn Guitar thường có mấy dây?    6    5    7    8
982 ***** Braxin đã từng là thuộc địa của nước nào?    Bồ Đào Nha    Anh    Pháp    Mỹ
983 ***** Trần Quốc Tuấn là con của ai?    Trần Liễu    Trần Bá Nhi    Nguyễn Đức Long    Nguyễn Thàn
984 ***** Hồng K ông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm nào?    1997    1996    1998    1999
985 ***** Bộ phim "Rừng phương Nam" được chuyển thể từ truyện ngắn nào?    Đất rừng phương nam    Đất Phương nam     Quê hương tôi    không phải phương án trên
986 ***** Con ngươi của mèo thu nhỏ nhất vào lúc nào?    Khi nắng chói    Ban đêm    Khi bắt chuột    Luôn luôn mở to
987 ***** Quốc hiệu đầu tiên của nước ta?    Văn Lang    Đại cổ việt    Việt Nam    Việt
988 ***** Tên viết tắt của ngân hàng phát triển Châu á?    ADB    UDP    ADP    ASK
989 ***** Đàn thập lục còn gọi là đàn gì?    Đàn tranh    Đàn đáy    Đàn Guitar    Không có tên gọi khác
990 ***** Đây là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới: chú cừu Dolly được nhân bản vô tính ra đời , năm mất của công nương Diana .. đó là năm nào    1997    1995    1996    2000
991 ***** Ngày thu phân là ngày nào?    23-9    25-10    40516    23-5
992 ***** Cầu Mỹ Thuận bắc qua con sông nào?    Sông Tiền    Sông Hồng    Sông Thương    Sông Cửu Long
993 ***** Môn thể thao nào mà tên của nó có nghĩa là Tay không?    Karate    Bóng đá    Bóng chày    Bóng rổ
994 ***** Nhạc cụ gõ cổ nhất của nước ta tên là gì?    Đàn đá    Trống đồng    Trống đá    không phải 3 loại trên
995 ***** Có bao nhiêu vị trạng nguyên dưới thời vua Gia Long?    không có trạng nguyên    1    2    10
996 ***** Một sào bằng bao nhiêu thước?    15    10    20    100
997 ***** Người Việt Nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới?    Nguyễn Trãi    Nguyễn Khuyến    Hồ Chí Minh    Trần Quốc Toản
998 ***** Sông MeKong bắt nguồn từ đâu?    Trung Quốc    Lào    Campuchia    Việt Nam
999 ***** Đàn Guitar có nguồn gốc từ nước nào?    Tây Ban Nha    Anh    Trung Quốc    Việt Nam
1000 ***** Bài hát "Lên Ngàn" là của tác giả nào?    Hoàng Việt    Trần Tiến    Trần Hiếu    không biết tác giả
1001 ***** Lá cờ nước Mỹ có bao nhiêu ngôi sao?    50    51    45    100
1002 ***** Tên Quốc gia vô địch bóng đá châu âu năm 1992?    Đan Mạch    Anh    Pháp    Đức
1003 ***** Trước khi tan vỡ Liên bang Xô viết có bao nhiêu nước?    15    11    12    14
1004 ***** Nguyễn Trãi viết Bình Ngô ậi Cáo vào năm nào?    1427    1834    1440    1228
1005 ***** Bà Huyện Thanh Quan tả cảnh đèo ngang vào thời gian nào trong ngày?    Chiều    Sáng    Trưa    Tối
1006 ***** Loại cây vẽ trên lá cờ của Liên Hợp Quốc là cây gì?    ÔLiu    Cọ    Nhài    Hồng
1007 ***** Có bao nhiêu bộ lạc hợp thành nhà nước Văn Lang?    15    9    10    17
1008 ***** Beethoven viết được bao nhiêu bản nhạc giao hưởng?    9    5    6    13
1009 ***** Âm thanh của ve sầu cái phát ra từ đâu?    Không có âm thanh    Cánh    Mồm    Đuôi
1010 ***** Đỉnh núi cao nhất nước ta (Fansipan) thuộc tỉnh nào?    Lào Cai    Sơn La    Cao Bằng    Bắc Kạn
1011 ***** Trong thế kỷ XX nước Tây Ban Nha tổ chức WorldCup vào năm nào?    1982    1991    1988    1983
1012 ***** Say it your way là khẩu hiệu của mạng di động nào?     Viettel    Vina    Mobile    VN Mobile
1013 ***** Ao thu lạnh lẽo nước trong veo là câu thơ trong bài thơ nào?    Thu Điếu    Thu Vịnh    Thu ẩm    Không phải
1014 ***** Việt Nam là thành viên thư bao nhiêu của WTO?    150    140    145    151
1015 ***** WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam vào năm nào?    1995    1994    1997    1997
1016 ***** Vịnh Hạ Long được Unessco cộng nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào?    1994    1995    1996    1997
1017 ***** Hội chùa thầy thuộc tỉnh nào?    Hà Tây (Cũ)    Bắc Ninh    Lạng Sơn    Bắc Giang
1018 ***** Nhạc sĩ nào có tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất?    Trịnh Công Sơn    Trần Tiến    Trần Hiếu    Duy Mạnh
1019 ***** Cảng lớn nhất Đông Nam á là cảng nào?    Singapore    Lào    Việt Nam    Thái Lan
1020 ***** Loài thân cỏ lớn nhất?    Tre    Trúc    Cỏ lau    Cỏ gấu
1021 ***** Ngày hạ chí là ngày nào?    22-6    22-4    23-9    23-5
1022 ***** Ngày thu phân là ngày nào?    23-9    22-6    22-4    23-5
1023 ***** Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài người?    Lửa    Nước    Vũ trụ    Đất
1024 ***** Chân đà điểu có bao nhiêu móng?    2    1    3    4
1025 ***** Quốc hiệu Đại Việt chính thức bắt đầu từ năm nào nào?    1054    1052    1053    1055
1026 ***** Con sên có mấy cái mũi?    4    2    3    1
1027 ***** Sao Hôm - Sao Mai là tên gọi khác của hành tinh nào?    Sao kim    Sao mộc    Sao thổ    Sao thủy
1028 ***** Quang Trung đã hẹn quân sĩ mùng mấy tết sau khi chiến thắng sẽ mở tiệc ăn mừng?    7    4    5    6
1029 ***** 1 Mẫu bằng bao nhiêu sào?    10    5    15    100
1030 ***** Nguyên tử Cacbon có bao nhiêu electron?    6    4    8    9
1031 ***** Quê hương của cối xay gió?    Iran    Hà Lan    Bỉ    Italia
1032 ***** Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần?    11    10    12    13
1033 ***** Bạn hãy cho biết người đầu tiên đạt giải Nobel khu vực Đông Nam á mang quốc tịch nước nào?    Việt Nam    Lào    Thái Lan    Indonexia
1034 ***** Báo thanh niên được xuất bản năm nào?    1925    1924    1954    1945
1035 ***** Kim loại dẫn điện tốt nhất?    Vàng    Đồng    Nhôm    Bạc
1036 ***** Sinh vật được chia thành bao nhiêu giới?    5    2    4    7
1037 ***** Trong truyện ngắn "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ông lão đã ra biển mấy lần?    6    3    4    5
1038 ***** Ngôn ngữ mà Singapo đang dùng hiện nay là ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau?    Anh ngữ    Quốc ngữ    Pháp ngữ    Tây ban nha
1039 ***** Châm cứu là dùng cây kim đâm vào nơi nào trên cơ thể người?    Huyệt    Đầu    Chỗ bị bệnh    Tùy Người châm cứu
1040 ***** Đội bóng nào đã vô địch WC 1998?    Pháp    Brazil    Italia    Đức
1041 ***** Thành phố được coi là sạch nhất thế giới thuộc nước nào?    Singapore    Đức    Mỹ    Italia
1042 ***** Đội bóng chuyền nào đã từng 8 lần vô địch thế giới?    Brazil    Mỹ    Việt Nam    Trung Quốc
1043 ***** Quốc kì của cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu màu?    3    2    4    5
1044 ***** Bài hát "Thanh niên làm theo lời bác" hay "Đoàn ca" là sáng tác của ai?    Hoàng Hòa    Trần Hiếu    Trần Tiến    không phải 3 tác giả trên
1045 ***** Cây ca cao có nguồn gốc từ châu lục nào?    Châu Mĩ    Châu á    Châu Âu    Châu Phi
1046 ***** ở mắt bão không khí chuyển động như thế nào?    Không chuyển động    Theo chiều kim đồng hồ    Ngược chiều kim đồng hồ    Tùy vào cơn bão
1047 ***** Việt Nam có bao nhiêu khu bảo tồn thiên nhiên?    61    5    2    60
1048 ***** Thực vật được chia làm mấy ngành?    4    2    3    5
1049 ***** Cộng hòa liên bang Đức có bao nhiêu bang?    16    15    17    18
1050 ***** Hoa hậu hoàn vũ năm 2007 thuộc về quốc gia nào?    Nhật Bản    Velezela    Trung Quốc    Mỹ
1051 ***** Quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới?    Australia    Mỹ    Đức    Anh
1052 ***** Trong bóng đá từ "tết" có nghĩa là gì?    Đánh đầu    Đá phạt    Phạt góc    Đấm bóng
1053 ***** 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Quảng trờng Ba Đình khai sinh ra nớc VNDCCH. Bạn cho biết đây là bản tuyên ngôn lần thức mấy của dân tộc ta?    3    1    2    4
1054 ***** Cụm từ nào còn thiếu trong câu thơ sau của Huy Cận: "Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, ... lạc mấy dòng"?    Củi một cành khô    Một cánh bèo trôi    Một cánh bèo đơn    Ghỗ lạc rừng xa
1055 ***** Đội bóng nào xếp thứ ba giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2006 - 2007?    Liverpool    Manchester United    Arsenal    Chelsea
1056 ***** Cung A Phòng, một công trình kiến trúc huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, được xây dựng trong thời nào?    Tần    Hán    Đường    Tống
1057 ***** Lời thoại "Một lần, y được thấy ông Bá Kiến sai trói một lúc 17 người và đánh một người lồi mắt", là hồi ức cảu nhân vật nào?    Giáo Thứ    Chí Phèo    Lão Hạc    Nhà Văn Hộ
1058 ***** Bộ phim "Trở về" (1994) do ai đạo diễn?    Đặng Nhật Minh    Đới Xuân Việt    Hải Ninh    Nguyễn Vĩnh Sơn
1059 ***** Một mét khối nước tương đương với bao nhiêu lít nước?    1000    10    100    10000
1060 ***** Theo kinh nghiệm dân gian thì "Gió đông là ...lúa chiêm"?    Chồng    Bạn    Mẹ    Em
1061 ***** Trong bài thơ Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã miêu tả tiếng suối với nhạc cụ nào?    Đàn cầm    Đàn tì bà    Đàn bầu    Đàn nguyệt
1062 ***** Người ta cho thêm chì vào trong xăng nhằm mục đích gì?    Chống cháy nổ    Tăng thể tích của xăng    Giảm ô nhiễm môi trường    Giảm bay hơi
1063 ***** Cầu thủ Việt Nam nào sau đây có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu á 2008?    Như Thành    Tài Em    Minh Phương    Minh Châu
1064 ***** Ca ghép thận thành công đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện vào năm nào?    1992    1990    1991    1993
1065 ***** Điệu múa "Tráp trầu" là điệu múa trong đám cưới của dân tộc nào?    Khơ me Nam Bộ    Chăm    Vân Kiều    Ê Đê
1066 ***** Đàn đáy có mấy đáy?    Không có đáy    1    2    3
1067 ***** Câu lạc bộ bóng đá nào được bình chọn là "câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20"?    Real Madrid    Manchester    Argentina     Tây Ban Nha
1068 ***** Bài thơ "Dương phụ hành" do ai sáng tác?    Cao Bá Quát    Trần Xuân ẩn    Chế Lan Viên    Nguyễn Văn Tố
1069 ***** ở loài chó, tuyến mồ hôi tập trung hầu hết ở đâu?    Lưỡi    Tai    Đầu    Bụng
1070 ***** Bài hát Mười chín tháng tám là sáng tác của ai?    Xuân Oanh    Trần Tiến    Trần Hiếu    Minh Quân
1071 ***** Con chim Kiwi là biểu tưởng của nước nào?    New Zealand    Hàn Quốc    Nhật Bản    Đài Loan
1072 ***** Khởi nghĩa diễn ra năm 722 do ai lãnh đạo?    Mai Hắc Đế    Hoàng Hoa Thám    Hai Bà Trưng    Bà Triệu
1073 ***** Hành tinh nóng nhất hệ mặt trời?    Sao Kim    Sao Thổ    Sao Hỏa    Sao Thủy
1074 ***** Bộ tem bưu chính đầu tiên của VN in hình gì?    Chân dung Hồ Chí Minh    Hình chùa một cột    Hình bông sen    Hình Hồ Gươm
1075 ***** Động vật lớn nhất thế giới hiện nay?    Cá voi xanh    Con voi    Tê Giác    Loài khác
1076 ***** 1 phân tử mêtan có bao nhiêu nguyên tử Hiđro?    4    2    3    6
1077 ***** Tổng thống John Kenedy bị ám sát vào năm nào?    1963    1960    1962    1965
1078 ***** Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức APEC từ năm nào?    1998    1996    2000    2002
1079 ***** Giải thưởng công nghệ thông tin của Việt Nam được trao giai vào ngày 1-1 hàng năm có tên là gì?    Trí tuệ Việt Nam    Sao Khuê    Bàn tay vàng    ánh sáng
1080 ***** Bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của tác giả nào?    Chế Lan Viên    Tế Hanh    Nguyễn Khuyến    Dương Đức Trí
1081 ***** Giải thưởng Nobel trao cho các nhà khoa học trong bao nhiêu lĩnh vực?    6    9    12    15

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Cộng Đồng Võ Lâm không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster